Miljø og samfunnsansvar

Søve er en ansvarlig og miljøorientert norsk produsent av lekeplassutstyr, aktivitetsapparater og treningsapparater. Vi tar ingen snarveier og kompromisser med kvalitet, levetid og miljø. Apparatene er beregnet for utendørs bruk. Gjennom systematisk arbeid har vi fokus på miljøvennlige prosesser, produkter og produksjonsmetoder. Dette for å gi minst mulig negativ effekt på miljøet, fra råvarene produseres til apparatene/utstyret en gang i fremtiden må demonteres og destrueres.

Miljøpolitikk

Søve skal være en ansvarlig og miljøorientert produsent og forhandler av lekeapparater, parkutstyr og treningsapparater. Gjennom systematisk arbeid har vi fokus på miljøvennlige prosesser, produkter og produksjonsmetoder. Dette for å gi minst mulig negativ effekt på miljøet fra råvaren produseres til apparatene/utstyret en gang i fremtiden skal demonteres og destrueres. Vi benytter materialer som krever minimalt med vedlikehold og som har lang levetid og er minst mulig belastende for miljøet.

Søve As er sertifisert som Miljøfyrtårn og er medlem av Grønt Punkt

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Sertifiseringen skal hjelpe og motivere virksomheter med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Sertifiseringen skal gjenspeile vårt ansvar som produksjonsbedrift i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi har allerede satt i gang med mange konkrete tiltak, både store og små. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår man en mer miljøvennlig og lønnsom drift.

Miljøfyrtårn serifisert

post@miljofyrtarn.no / 38 00 80 60 / www.miljofyrtarn.no

Grønt Punkt

Dette beviser og skal gjøre kunder trygge på at Søve deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi betaler vederlag til materialselskapene Plastretur AS, Norsk Resy AS og Norsk MetallGjennvinning AS. Les mer om Grønt Punkt HER!
Medlem av Grønt punkt

Godkjent lærebedrift

Søve AS er godkjent som lærebedrift. Det vil si at vi er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger. Vi forplikter oss til å kunne gi kandidaten den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget og at vi har en faglig kvalifisert person som er ansavrlig for opplæringen.  Norge trenger flere fagarbeidere. Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Vi i Søve oppfordrer flere til å å bli lærebedrift. Les mer om hvordan her!

Godkjent lærebedrift