Miljø og samfunnsansvar

Søve er en ansvarlig og miljøorientert norsk produsent av lekeplassutstyr, aktivitetsapparater og treningsapparater. Vi tar ingen snarveier og kompromisser med kvalitet, levetid og miljø. Apparatene er beregnet for utendørs bruk. Gjennom systematisk arbeid har vi fokus på miljøvennlige prosesser, produkter og produksjonsmetoder. Dette for å gi minst mulig negativ effekt på miljøet, fra råvarene produseres til apparatene/utstyret en gang i fremtiden må demonteres og destrueres.

Miljøpolitikk

Søve skal være en ansvarlig og miljøorientert produsent og forhandler av lekeapparater, parkutstyr og treningsapparater. Gjennom systematisk arbeid har vi fokus på miljøvennlige prosesser, produkter og produksjonsmetoder. Dette for å gi minst mulig negativ effekt på miljøet fra råvaren produseres til apparatene/utstyret en gang i fremtiden skal demonteres og destrueres. Vi benytter materialer som krever minimalt med vedlikehold og som har lang levetid og er minst mulig belastende for miljøet.

Søve As er sertifisert som Miljøfyrtårn og er medlem av Grønt Punkt

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden. Målet med Svanemerket er at forbruk og produksjon skal belaste miljøet mindre. Når de fastsetter kravene sine, vurderer de hele livssyklusen til produktene fra råvarer til produksjon, bruk, avhending og resirkulering. Svanemerket fremmer bærekraftig bruk av ressurser, gjenvinning og ombruk og reduserer avfallsmengdene i alle deler av produktenes og tjenestenes livssyklus.

«Det er by far den produsenten i Norden med flest svanemerkede produkter» sier Bjørn Olav Aarø Strandli fra Svanemerket. I 2020 er Søve AS verdens største produsent av svanemerkede utendørs leke- og aktivitetsapparater, og eneste produsent i Norge.

Hydro er med på laget

For å svanemerke aluminiumen, må denne være resirkulert. I dag er all aluminium Hydro leverer til Søve AS en aluminium med navn Hydro CIRCAL – en produktserie laget av resirkulert, brukt skrap. Gjennom å bruke resirkulert innhold, reduserer vi energibruken drastisk, samtidig som vi kan tilby produkter av høy kvalitet.

Vårt mål er å drive en så grønn produksjon som mulig, og at innkjøpere og kunder ser verdien i en slik miljømerking. Per august 2020 har vi 350 svanemerkede produkter og vi jobber for å få enda flere.

 

Miljøfyrtårn

Som Miljøfyrtårn har Søve en meningsfull merkevare som møter våre kunders forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. Søve er fremtidsrettet og etterlever viktige verdier i samfunnet.

Bærekraftig

Miljøfyrtårn gir Søve smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Søve jobber helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljø prestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Vi får også gode forutsetninger for å bidra mot flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøkrav

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med vår Miljøfyrtårn-sertifisering er det enklere å dokumentere Søves miljøarbeid.
Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr Søve kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Bærekraft lønner seg

Med vår miljøledelse har vi gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Her dreier det seg om å spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

Resertifisering

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for våre kunder. Det beviser at Søve jobber systematisk med miljø.

Miljøledelsessystem

Ved å ta i bruk et anerkjent miljøledelsessystem og jobbe konkret med bærekraft, har vi skapt økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement blant ansatte og kunder. Søve går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige, og lønnsomme.
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Miljøfyrtårn serifisert

post@miljofyrtarn.no / 38 00 80 60 / www.miljofyrtarn.no

Grønt Punkt

Dette beviser og skal gjøre kunder trygge på at Søve deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi betaler vederlag til materialselskapene Plastretur AS, Norsk Resy AS og Norsk MetallGjennvinning AS. Les mer om Grønt Punkt HER!
Medlem av Grønt punkt

Godkjent lærebedrift

Søve AS er godkjent som lærebedrift. Det vil si at vi er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger. Vi forplikter oss til å kunne gi kandidaten den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget og at vi har en faglig kvalifisert person som er ansavrlig for opplæringen.  Norge trenger flere fagarbeidere. Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Vi i Søve oppfordrer flere til å å bli lærebedrift. Les mer om hvordan her!

Godkjent lærebedrift