Norskprodusert og vedlikeholdsfritt

Om Søve

Bli inspirert av våre referanseprosjekter

Sjekk de ut her
VEDLIKEHOLDSFRITT

Vi har vedlikeholdsfrie produkter med en beregnet levetid på over 50 år.

SIKKERHET

Alle våre produkter er konstruert etter forskrifter om sikkerhet på lekeplassen

LEVERINGTID

Med produksjon i Telemark kan vi tilby markedets raskeste levering

FLEKSIBILITET

Vi kan tilpasse farger og funksjoner etter dine ønsker og behov

Søve har i over 43 år utviklet, produsert og solgt leke og parkutstyr. Sikkerhet, funksjon, kvalitet, design og miljøhensyn, er blant de viktigste faktorer vi jobber etter i vår utvikling og produksjon.

 

Historie

Da gründer Birger Ueland startet Søve AS på midten av syttitallet, het bedriften Søve Sag & Høvleri. Produktene var bygningsmaterialer og de ansatte telte to. Etter tre år begynte den ekspanderende bedriften å leke med tanken på å lage lekeapparater. Arkitekter ble kontaktet, og den omfattende prosessen med å utvikle fremtidens lekeapparater var i gang.

Birger Ueland startet Søve på 70 tallet
Birger Ueland, gründer av Søve AS

Dagens eierskap og ledelse

Søve AS er i dag fremdeles eid av familien Ueland og eierskapet består nå av Birger Ueland og hans to barn, Tarita Sunde Ueland og Even Ueland. I tillegg til å være eiere, jobber Tarita som Forretningsutvikler i Søve AS mens Even leder Söve AB. Birger er selv pensjonist og daglig ledelse ivaretas ev Elna Strømme.

Norsk produksjon

Produksjonen skjer i dag på samme sted – på Ulefoss i Telemark. Her jobber 21 ansatte kontinuerlig med produktutvikling, produksjon og salg av lekeapparatene. I motsetning til andre aktører, produserer Søve fortsatt sine produkter i Norge. HPL-platene kjøpes av anerkjente nordiske leverandører og aluminiumsdelene er utviklet av Søve i samarbeid med Norsk Hydro. All bearbeiding, som for eksempel fresing, sveising, galvanisering og lakkering skjer internt på Søve eller i Norge. Vi benytter oss i hovedsak av rustfrie, syrefaste bolter.

Kvalitet hele veien

Søve er i dag er blant landets fremste produsenter av lekeapparater med over 43 års erfaring. Masseproduksjon fortsatt et ukjent begrep og de fleste komponenter er ekte håndverk.
Produksjonen på Søve i Telemark utfører ekte håndverk på sine komponenter

Produktene produseres på fabrikken vis a vis hovedkontoret, hvilket gir stor fleksibilitet og bidrar til å sikre kvaliteten gjennom hele prosessen.

Hvorfor velge Søve

Vår ambisjon er å utvikle innovative og estetiske løsninger som utgjør en forskjell. Godt design skaper gode uterom. Søve samarbeider med kjente formgivere og har fokus på design, funksjon og kvalitet. Vår designfilosofi følger produktene hele veien fra idé til prototype, produksjon, kvalitetskontroll og ut på lekeplassen. Slik jobber vi for at unikt design går hånd i hånd med rasjonell produksjon, effektiv materialutnyttelse og lang levetid

Søve tilbyr et stort og allsidig produktsortiment innen lek, park og trening. Vi hjelper deg med alt ifra planlegging og tegning av uteområde. Nærhet til produksjon gir store muligheter innen fleksibilitet, leveringstid og ikke minst service. Vi har også et stort kontaktnett over hele landet og har knyttet til oss kompetanse innen prosjektering, etablering (grunnarbeid og montering av utstyr) og ivaretakelse av uteområde.

Fleksibilitet og leveringstid

Gjennom sin produksjon i Telemark, kan Søve tilby korte leveringstider. Standardprodukter leveres innen 1-3 uker. Vi kan også tilpasse produktene i forhold til tilgjengelig areal, ønsket farge eller funksjoner. Kundetilpassede produkter leveres på 3-6 uker avhengig av tilpasning som gjennomføres.

Service

Vi etterstreber å kjenne våre kunders behov og lage apparater som tilfredsstiller dette samtidig som apparater skal ha et tidsriktig design og i henhold til sikkerhetsforskriftene.
Vi er opptatt av kvalitet, fleksible løsninger og kort leveringstid. Dette er momenter vi søker å tilfredsstille gjennom tilstedeværelse i distriktene og i dialog med våre kunder. Ved ønske/behov fra kunden, kommer vi på befaring og bistår med å utarbeide løsningsforslag. Vi kan også tilby monteringsveiledning.

Sikkerhet, miljø og samfunnsansvar

Søve bidrar til barn og unges læring, utvikling, fellesskap, helse og fysiske utfoldelse. Som norsk produsent utvikler og tilpasser vi produkter som styrker og utvikler barns fysikk og motorikk. Tilsvarende utvikler og tilpasser vi produkter for trening og aktivitet for alle aldre, utrente og veltrente. Apparatene kan brukes ut fra egne forutsetninger og man bestemmer selv hvor hard treningsøkten skal være

NS-EN 1176

Alle våre lekemiljøer er konstruert og produsert etter den europeiske standarden NS-EN 1176 og Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (FOR-1996-07-19-703).

Miljøprofil

Søve skal være en ansvarlig og miljøorientert produsent og forhandler av lekeapparater, parkutstyr og treningsapparater. Apparatene er beregnet for utendørs bruk. Gjennom systematisk arbeid har vi fokus på miljøvennlige prosesser, produkter og produksjonsmetoder. Dette for å gi minst mulig negativ effekt på miljøet fra råvaren produseres til apparatene/utstyret en gang i fremtiden skal demonteres og destrueres. Vi benytter materialer som er tilnærmet vedlikeholdsfrie med lang levetid og som er minst mulig belastende for miljøet.

Godkjent lærebedrift

Søve ble godkjent som lærebedrift sommeren 2017 innen industrimontørfaget. Første lærling tiltrådte 1. september 2017. Som lærebedrift tar man et stort samfunnsansvar og gir unge viktig kompetanse som landet vårt trenger.

Samarbeidspartnere

Søve AS har spesialisert seg på produksjon av lekeapparater og trenings-/aktivitetsapparater. Produktene våre er i tilnærmet vedlikeholdsfrie materialer. For å sikre tilsvarende kompetanse og kvalitet innen andre områder, har vi samarbeid med andre tilsvarende bedrifter i Skandinavia. Våre to største samarbeidspartnere, er:
• Lappset i Enköping, Sverige: Parkmøbler
• Norna playgrounds i Brædstrup, Danmark: Lekeapparater i robinia og lerk

Vi har også samarbeid med anerkjente produsenter i Europa som blant annet Kraiburg Relastec (Salzwedel, Tyskland) i forbindelse med fallmatter, kuber og kuler i gummi og EPDM.

I tillegg samarbeider vi i ulik grad med en håndfull andre produsenter/leverandører i Skandinavia og Europa der hvor vår egen produksjon ikke er egnet.

Levetid og garantier

Søves egenproduserte lekeapparater har en beregnet levetid på over 50 år og antagelig markedets beste garantier.Trykk her for mer informasjon. Lang levetid og lite vedlikeholdsbehov, gjør at lekeapparater fra Søve AS har en relativt lav levetidskostnad og er svært konkurransedyktig på pris. Dette er momenter som er viktig å ta hensyn til ved investering i uteområdet.
For parkmøbler, naturlek og andre varer som ikke produseres ved Søve AS, gjelder andre garantier.

Viktig å tenke på ved kjøp av lekeutstyr

Når en beslutning tas om kjøp av lekeutstyr, er det viktig å være bevisst på utstyrets levetid og krav til vedlikehold. Prisen alene kan ikke sammenlignes dersom ulike produkter har forskjellig levetid, eller har helt forskjellig krav til vedlikehold.

En god investering over tid er produkter av høy kvalitet med lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Søves lekeutstyr er i hovedsak bygget i materialene HPL (High pressure laminate) og aluminium, noe som sikrer nettopp dette.

Vi har 50 års garanti på komponenter i aluminium og 30 år på HPL, men vi vet at disse materialene i praksis kan ha en levetid på langt over 50 år.

Se våre produkter