Funksjoner og tilpasning til barnas alder

Om Produktene

Har du spørsmål til noen av våre produkter? Eller ønsker du å bli kontaktet for et gratis og uforpliktende løsningsforslag? Ta kontakt med oss!

Bli inspirert av våre fleksible løsninger

Se mer her
Norskprodusert

Vi har hovedkontor, produksjon og lager i Telemark.

Raskeste levering

Vi leverer standardprodukter innen 1-3 uker

Fleksibilitet

Vi kan endre produktene ut i fra kundens ønske

Best på service

Våre lekeapparater har funksjoner og aktivitetsmuligheter tilpasset barnas ulike fysiske forutsetninger og alder. Du kan lese mer om hva vi mener med dette på denne siden

TRYGG LEK

Vi har lekeapparater som inspirerer, og lar barna leke og utvikles under trygge forhold.

Når vi utvikler nye apparater, legges det stor vekt på målgruppe og funksjoner.

Når vi utvikler lekeapparater, legges det stor vekt på målgruppe og funksjoner. Det bør finnes leke- og aktivitetsmuligheter på forskjellige nivåer innenfor det aktuelle alderstrinnet og for ulik fysiske forutsetninger. Det bør gjerne også være mulighet for aktiviteter av forskjellig art. Ett eksempel på dette er for de minste barna, så legges det særlig vekt på tema- og rollelek, sosialt samspill og læring. For dem er denne type lek ekstra viktig i tillegg til den fysiske aktiviteten.

Tilgjengelighet i apparatet

Når vi utvikler et nytt lekeapparat setter vi en anbefalt minstealder. Denne alder skal være en pekepinn på hvor gammelt barnet anbefales å være for å kunne bruke apparatet. Den anbefalte alderen har enkelt forklart med tilgjengelighet å gjøre. I mange tilfeller kan barn som er yngre enn anbefalt minstealder bruke apparatet. Apparatet er tilgjengelig når barnet selv kan komme opp i apparatet og bruke det uten problemer. I de tilfeller en voksen må hjelpe barnet opp i apparatet er det ikke tilgjengelig og barnet bør vente med å bruke apparatet. Faktorer som påvirker anbefalt alder kan f.eks. være fallhøyde og hvor store åpninger apparatet har.

Et apparat for mindre barn er lett tilgjengelig for alle aldre. Apparater for større barn har vanskeligere adkomst og de minste barna kan av naturlige årsaker ikke bruke apparatet.

Andre elementer som også er en viktig del av utviklingsprosessen, er hvilken kapasitet apparatet har til antall barn som kan leke der eller antall som kan trene samtidig og hvor «gjennomsiktig» apparatet er. I en barnehage/skole vil det kanskje være viktig at de voksne kan følge med på barna uansett hvor de er i apparatet. I motsetning vil det kanskje være viktig for voksne å være noe avskjermet under trening.

Samarbeidspartnere

Søve har en rekke samarbeidspartnere for å styrke sin kompetanse i ulike ledd, men også for å kunne levere de beste produktene for våre kunder. Du kan lese mer om de ulike samarbeidspartnerne under.

Aktivitet og læring

Det er allment kjent at aktivitet er viktig. Likevel faller vårt aktivitetsnivå allerede fra skolealder. Samtidig vet vi at det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og læring, spesielt i matematikk. Så hvorfor ikke da kombinere disse to?

Matematikkbølgen

Matematikkbølgen er en liten bedrift lokalisert på Amborneset i Indre Fosen kommune. Bedriften består av to engasjerte eiere, Gerda Åsta Bones – daglig leder og allmennlærer med tilleggsutdanning i matematikk, tysk og forming og Mike Naylor – kunstnerisk leder og professor matematikk og matematikkdidaktikk. Deres visjon er å skape en ny og positiv kultur og løfte matematikkfaget.

Med dette som bakgrunn har de designet lekeapparater som skal bidra til å kombinere aktivitet og matematikklæring. Tanken er at barna gjennom lek og bevegelse og ved å ta på ting, undre seg og utforske, oppnår økt forståelse og interesse for matematikkfaget når dette blir koblet med gjennomtenkte, læringsrike og utfordrende aktiviteter.

Gerd i matematikkbølgen
Gerd Åsta Bones – Daglig leder
Bildetekst
Mike Naylor – Kunstnerisk leder

De første apparatene er under utvikling og er planlagt lansert høsten 2018. Les mer om Matematikkbølgen her!

Aktivitet ungdom og voksne

Aktivitetsnivået vårt faller etter hvert som vi blir eldre. I følge Folkehelseinstituttet er det kun 50% av 15-åringene som oppfyller anbefalt aktivitetsnivå mens for voksne er andelen falt ned til en tredjedel.

Vi ønsker å bidra til økt aktivitet for ungdom og voksne og for å kvalitetssikre våre produkter til denne gruppen hva angår bruk, nivå og utforming med mer, har vi inngått et samarbeid med Rune Volshøj. Han er utdannet innen friluftsliv og idrett og har mange års arbeidserfaring fra treningsbransjen med fokus på motivasjon og funksjonell trening.
Rune har ansvar for faglig kunnskap om våre treningsapparater

Rune bistår også i planlegging av aktivitetsparker og nærmiljøanlegg. Dette for å sikre at de valgte apparatene er tilpasset brukergruppen, sammensetning av apparater og kapasitet. Rune utarbeider også forslag til treningsprogram og kan hvis ønskelig gjennomføre opplæring.

Lappset

I likhet med Søve AS, er Lappset en familieeid bedrift, grunnlagt i 1970. Hovedkontoret ligger i Rovaniemi, Finland. Avdelingen i Sverige designer og produserer parkmøbler og parkutstyr. I Sverige er det cirka 40 ansatte. Parkmøblene og utstyret er veldesignet og produsert gjennom håndverk av meget høy kvalitet. Produktene er laget i tre- og stålkonstruksjon. All produksjon av parkmøbler foregår i Enköping, nord for Stockholm.
lappset vår samarbeidspartner på parkmøbler

Med over 40 år i bransjen, har Lappset Sverige verdifull erfaring fra å møblere gater og torg så vel som parker og boligområder. De har et komplett sortiment for alle typer utemiljø og kan kunde-tilpasse produktene på utforming og ulike fargealternativ. De hjelper gjerne til med å planlegge/skisse opp ditt uteområde.  Se vårt utvalg av parkmøbler her!

Norna Playgrounds

Norna holder til i Brædstrup, Danmark, hvor de utvikler og produserer lekeapparater. Apparatene produseres i hovedsak i robinia samt noe lerk og furu. Bedriften er familieeid og har cirka 30 ansatte. Bedriften ble etablert i 2008. Norleg’s visjon er å produsere sikre, naturlige lekeapparater til kreative barn.

Alle apparatene oppfyller som minimum gjeldende krav til sikkerhet på lekeplassen og er FCS sertifisert. Som tresort, er robinia svært holdbar. Norleg benytter kun kjernen i sine apparater. Dette gjør at apparatene og treet holder seg bedre over tid og lengre bevarer den lyse fargen. Produksjon foregår som i en trevare/håndverksbedrift som sikrer meget god kvalitet på sluttproduktet. Se vårt utvalg av naturlek her!

Kraiburg

KRAIBURG-Relastec produserer og leverer produkter for lyd- og vibrasjonsisolasjon, fallunderlag, sportsgulv med mer. Firmaet ble etablert i 1991 og er lokalisert i Salzwedel
Gjennom moderne teknologi og kontinuerlig produktutvikling, produseres høy kvalitets produkter av resirkulert gummi. Resirkulering er et sentralt område for KRAIBURG-Relastec og de er en av de største i verden til å ta imot resirkulert gummi og gjøre dette om til høykvalitets produkter.

EUROFLEX ® er merkenavnet på fallmatter og tilbehør til lekeplasser. Produktene garanterer den høyeste sikkerhetsstandard på lekeplassen

Design

Design og estetisk løsning har stor betydning. Vi ønsker at våre apparater skal innby til lek og aktivitet og bidra til å skape gode uterom. I tillegg til at vi har egne produktutviklere og designteam, samarbeider vi også med kjente formgivere.
designteam for lekeapparater søve as

Eker Design

Eker Design er et svært anerkjent, norsk industridesignerbyrå. Søve inngikk et samarbeid med Eker Design for utvikling av Saturn serien som ble lansert i 2017. Serien har hatt stor suksess. Alle modellene finnes i to fargevarianter; oransje/lilla og blå/grønn. Les mer om Eker Design her!

Animando

Animando forvalter alle rettighetene til Elias. I dette ligger ansvaret for videreutvikling av tv-serie og film, forvaltning av norske og internasjonale lisensavtaler og aktiviteter rundt Elias. Søve har i samarbeid med Animando og Eker Design produsert lekeapparater med kjente karakterer fra Elias og en Lunvik seksjon. Se vårt utvalg av produkter her!

 

Om søve produkter. Jente som leker på lekeplass

Viktig å tenke på ved kjøp av lekeutstyr

Når en beslutning tas om kjøp av lekeutstyr, er det viktig å være bevisst på utstyrets levetid og krav til vedlikehold. Prisen alene kan ikke sammenlignes dersom ulike produkter har forskjellig levetid, eller har helt forskjellig krav til vedlikehold.

En god investering over tid er produkter av høy kvalitet med lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. Søves lekeutstyr er i hovedsak bygget i materialene HPL (High pressure laminate) og aluminium, noe som sikrer nettopp dette.

Vi har 50 års garanti på komponenter i aluminium og 30 år på HPL, men vi vet at disse materialene i praksis kan ha en levetid på langt over 50 år.

Se våre produkter