Kilden Barnehage, Oslo

Kilden barnehage har en kapasitet på 216 plasser, og oppfyller høye ambisjoner innenfor energi og miljø. LINK Arkitektur er arkitektfirmaet bak barnehagen, som er bygget som  plusshus iht. Futurebuilts definisjon: “Energibruk relatert til drift av bygningen skal over året minst kompenseres gjennom produksjon av fornybar energi. For å regnes som plusshus må det produseres overskuddsenergi på minst 2 kWh/m2 BRA pr år”. Det har vært fokus på å benytte byggematerialer med lavt CO2 utslipp, derfor er det brukt mye tre og massivtre i prosjektet.

Link Arkitektur har løst målsettingen om å skape et barnehagebygg der arkitekturen, miljøambisjonene og den helhetlige funksjonaliteten sammen danner premisser for løsningen på en imponerende måte. Søve er stolte av å ha levert lekeapparatene til denne flotte barnehagen, som gjennom hele prosjektet har satt miljø og kvalitet i høysetet.

Alle bildene krediteres LINK Arkitektur AS/ Hundven-Clements Photography.