Frogner skole i Akershus

Det er ingen tvil om at Søve strekker seg til det ytterste for at kundene skal bli fornøyd. Fordi vi har produksjonen i Telemark og alt under samme tak, gir det kundene en unik mulighet til å få produktene akkurat slik de ønsker. Noen ønsker å bytte farge og andre lekefunksjoner og plassering av disse. Frogner skole er et bevis på hvordan godt samarbeid og fleksibiliteten til Søve gir et sluttresultat som er unikt.

Lekeområder og treningsløype

Den nye Frogner skole i Sørum har bare Søve produkter og har fått et innholdsrikt uteområde til sine elever. Aktivitetssoner som er fordelt rundt på skolens områder er tilpasset de forskjellige klassetrinnene (1-3, 4-6 og 7-10 trinn). I tillegg er det også en treningsløype, beregnet for ungdom og voksne som er i tilknytning til ballbanene. Skolegården har også fått mange gode sitte- og oppholds muligheter i form av benker og bord. Uteområdet byr på variasjon og tilbud for alle aldersgrupper, samtidig som det er godt tilrettelagt for at elevene kan være i fysisk aktivitet i friminuttene. Utstyret er plassert og satt sammen slik at det også er en del Universell utformet.

Godt samarbeid

Hele Prosjektet på Frogner skole er resultatet av godt samarbeid mellom byggherre, Nannestad Grøntmiljø AS, landskapsarkitekt og Søve. Alt utstyr som er levert er i farger som skal gjenspeile område skolen ligger på, (som er et gammelt ravineområde). Utstyret som Søve har levert er laget spesielt til Frogner skole ut i fra ønsker om funksjoner i vært enkelt apparat som skal ivareta trening, aktivitet, lek og sosiale ferdigheter for de enkelt klassetrinn.

Kategori
Skole
Sted
Frogner, Akershus
Aldersgruppe
5+
Kontakt oss om dette prosjektet