Lekeapparater til Rugtvedt skole

Rugtvedt skole i Bamble kommune har elever fra 1. til 7.trinn. Uteområdet byr på variasjon og har et tilbud for alle aldersgrupper. Det er godt tilrettelagt for at elevene kan være i fysisk aktivitet i friminuttene. Utstyret er plassert og satt sammen slik at det også er en del Universell utformet.

For skolen var det viktig at skolegården skulle representere de punkter som er satt opp for et trygt og godt skolemiljø. Blant annet: “Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende”.

Lekeapparater til skoler

Når man velger lekeapparater og andre elementer til skoler er det viktig å tenke på elevenes alder. Det er i tillegg viktig å vurdere de ulike fysiske forutsetningene som finnes mellom de ulike klassetrinnene. Man bør i stor grad velge lekeapparater og elementer som alle kan bruke på sin måte. For noen vil selve leken være viktigst, mens for andre vil de fysiske utfordringene være det som trigger til bruk av apparatene.

Vi i Søve takker for tilliten og håper på mange glade og aktive barn i skolegården i mange år fremover. Hvorfor velge Søve til ditt neste prosjekt? Les mer her!