Lekeapparater i en barnehage

Kategori Barnehage

Hvordan tilrettelegge for et godt uteområde i barnehagen? Hvordan leker barna ute? Her forsøker vi å svare på spørsmål du måtte ha om uteområdet i barnehagen.

Vannlek med vannrenne

Vannlek – en ny produktserie til barnehagen

Den nye produktserien innen vannlek består av ulike elementer som kan settes sammen på ulike måter. Dette gir stor fleksibilitet med hensyn på disponibelt areal. Vi har satt sammen noen pakker, men tilbyr også de individuelle elementene. Vår illustratør kan…

borgafjell barnehage

Nytt uteområde i barnehagen

Barnehagebarna er ute i gjennomsnitt to timer hver dag i vinterhalvåret og opptil fem timer hver dag i sommerhalvåret. Det fysiske læringsmiljøet, både ute og inne, er en viktig utviklingsarena for førskolebarn. Når lekeområdene i barnehagen er godt planlagt, er dette…

Lekeapparater i en barnehage

Lekeapparater eller kjøkkenhage i barnehagen?

«Barna skal inkluderes i aktivitet der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger» (Kunnskapsdepartementet, 2017). I Norge leker barn ute hele året uansett vær. Uterommene har ulikt potensiale…