Svanemerkede leke- og aktivitetsapparater

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å bekjempe ulikhet og fattigdom, beskytte kloden og stanse klimaendringene innen 2030. For å nå målene må alle gjøre en innsats –  vi har derfor gjennomgått hele livssyklusen til produktene våre, gjort endringene som kreves, og endt opp med Svanemerkede produkter.

Produksjonen av våre leke- og aktivitetsapparater foregår på samme sted i dag,som ved Søve As sin oppstart for snart 45 år siden. I produksjonen jobber dyktige fagfolk. Fagfolk og håndverkere som kan sitt virke. Store deler av vår produksjon er håndverk. Dette bidrar til en maksimal utnyttelse av materialer, lite kast, og god resirkulering – viktige faktorer for en miljøvennlig produksjon.

Lokale leverandører

Vi bruker så lokale leverandører som mulig. Det er viktig for oss, nærmiljø og klima, at våre materialer har en kort reisevei. Dette fører også til nære samarbeid, og den beste kvaliteten på materialene vi bruker i våre apparater.

* Alle våre produkter skal filtreres på Svanemerket. Dette blir en viktig funksjon for oss, og våre kunder. Programmererne jobber på spreng, og funksjonen er rett rundt hjørnet. Inntil da, kan du se listen med produkter her.