Vi gjør det lett å velge apparater til

Barnehagen

Barnehagebarna er ute i gjennomsnitt to timer hver dag i vinterhalvåret og opptil fem timer hver dag i sommerhalvåret. Det fysiske læringsmiljøet, både ute og inne, er en viktig utviklingsarena for førskolebarn. Godt gjennomtenkt utforming av uteområdene kan bidra til å øke aktiviteten blant barn og unge i Norge.

Apparater tilpasset de minste

Utforske egen motorikk - i eget tempo

Den motoriske utviklingen til barn er en sammensetning av blant annet barnets personlighet, arvelige faktorer, erfaringer, samt ytre faktorer som stimuli fra foreldre, søsken og barnehagen. Det er viktig at små barn får lære sin egen motorikk, i sitt eget tempo. Det vi kan gjøre, er å tilrettelegge for utviklingen. Ved å skape spennende miljøer, med passende utfordringer til de ulike utviklingstrinnene – kan barna selv finne sin egen vei.

 

Hvordan tilrettelegge for motorisk utvikling?

Når lekeområdene i barnehagen er godt planlagt, er dette en motivasjonsfaktor for sosial og fysisk lek, tilpasset barnets alder og kognitive utvikling. Lekeopplevelsen skal være spennende og utviklende. Barnet skal oppleve utfordringer som står i sammenheng med deres fysiske og kognitive nivå, det innebærer at de må strekke seg, men også at de får det til.

Se våre svanemerkede huskestativ    |    Se våre lekehus    |    OktaSpace – lek og lær

Rød lekeapparat med rutsjebane, klatrenett og lekehus underOktaspace liten størrelse. farge på plater er gul, grønn,blå og grå. Matematisk lekeapparat

 

 

 

Søve bistår i hele planleggingsprosessen. Kunden vet hva de ønsker og trenger, barnehageansatte kjenner sine barn. God dialog og godt samarbeid er viktig for oss i Søve når vi skal skape utendørs magi. Vi tegner og illustrerer ønsket uteområde, så være lekelandsby, husker, eller hinderløype.

Visste du at

De ansatte i barnehagen er en stor inspirasjonskilde når vi skal lage gode uteområder – de vet hvordan barn leker!

Uterommet skal invitere til motorisk lek, frilek og rollelek. Vi tilrettelegger for at barna skal gjøre det de kan best – leke.

Barn utvikles under aktivitet. Hele barnet. All motorikk styrket under aktivitet, musklene blir sterkere, skjelettet utvikles, balanse og koordinasjon styrkes. Men den delen av barnet, som drar aller størst nytte av aktiviteten, er hjernen.