Salgs- og leveringsbetingelser

Vi liker å skryte av at vi har markedets mest fornøyde kunder når det gjelder leveringstid.
Her finner du informasjon om alt fra leveringstider til fraktpriser og generelle betingelser.

Leveringstid

Vi vet at kort leveringstid av og til kan være svært viktig for våre kunder. Leveringstiden er normalt 5-15 virkedager på standardsortiment. Det er mulig å få til ettersom vi lagerfører materialer så langt det er mulig. I perioder med uvanlig stor ordreinngang jobber vi lengre dager og i helger for å levere som avtalt. De gangene det virkelig haster, tilbyr vi hastelevering mot et tillegg på 10 % av ordresum. Leveransesikkerhet og leveransepresisjon er viktig for deg, og derfor er det også svært viktig for oss.

Frakt, fraktpriser og øvrige leveringsbetingelser

På lekeapparater og parkmøbler, beregnes en frakt på 10-14 % av veil. ordresum (eks mva), med en øvre begrensning som avhenger av region opptil kr 16.000,-
Det beregnes en emballasjekostnad på kr. 245,- pr pall.

RegionMinste kostnadProsent av ordresum
Vestfold og Telemark600,-10 % av brutto ordresum inntil kr 7000,-
Viken600,-10 % av brutto ordresum inntil kr 9000,-
Innlandet800,-10 % av brutto ordresum inntil kr 10.000,-
Agder800,-10 % av brutto ordresum inntil kr 10.000,-
Rogaland800,-10 % av brutto ordresum inntil kr 12.000,-
Vestland800,-10 % av brutto ordresum inntil kr 12.000,-
Møre og Romsdal + Trøndelag1000,-10 % av brutto ordresum inntil kr 14.000,-
Nordland+ Troms og Finnmark1000,-14 % av brutto ordresum inntil kr 18.000,-

MERK: Egne satser for postpakker og fallunderlag.

Varene er levert på bil (lastebil). Denne har lastelem med mindre annet er avtalt. Ved lange/ukurante kolli, vil kunden måtte bistå ved lossing. Dersom varene skal til en anvist plass hvor det ikke er tilkomst med bil, må dette avtales på forhånd. Ekstrakostnader vil da kunne tilkomme.

Levering forutsetter at alle forfalte fakturaer er betalt. 

Det tas salgspant i leverte produkter som ikke er videresolgt til ny kjøper i god tro eller er montert opp slik at utskilling vil medføre uforholdsmessige merkostnader eller urimelig verditap. 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager.

Valutaforbehold

Pristilbud som gis er basert på valutakurs ved tidspunkt for tilbudet. Ved større valutaendring (endring større enn 5%) kan pris justeres iht. endring i valutakurs etter forutgående varsel.

Kontroll av vare og reklamasjon

Kjøper skal ved mottagelse omgående kontrollere varen mot evt. pakkseddel og undersøke varen forsvarlig.

  1. Transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rette fraktfører.
  2. Manko av emballerte varer skal skje straks og senest 8 dager etter mottak av vare med spesifikasjon over avvikene.
  3. Feil på varer må skje straks og senest 8 dager etter at mangelen er, eller burde være oppdaget.

Retur

Varer mottas kun i retur etter avtale. Godkjent retur krediteres med 80% av det debiterte beløp. Returfrakt dekkes av kjøper.

Avbestilling

 Varer for levering, ferdigstilles etter ordrebekreftelse og bindende avtale. Avbestilling vil derfor kunne medføre kostnader relatert til at varene er satt i produksjon. Avbestilling/kansellering av ordre etter bindende avtale, vil derfor måtte faktureres kunden med 20% av varenes verdi på ordren. 

Lekeapparat til barneskole