Husketativ på lekeplassen fra Søve AS

Kategori Nærmiljø

Balanselek Klepp

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Hva er spillemidler og hvordan søke tilskudd? Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk tipping. Midlene fordeles av kulturdepartementet, men det er fylkeskommunene som behandler søknadene etter at de er kontrollert av kommunen. Spillemidler til nærmiljøanlegg og aktivitetsparker I følge anleggsregisteret…

Fugleredehuske lekeplass

Søk om støtte til et bedre nærmiljø

Når du skal søke om støtte til ditt prosjekt eller din forening, er det noen få ting du bør være klar over. Den gode samlingsplassen Gode utearealer og gode bomiljø har stor betydning for attraktiviteten til både barnehager og skoler,…

Nytt nærmiljøanlegg på Værste

Ny serie med lekestativ til lekeplassen

Velkommen til Saturn-serien lekestativer I samarbeid med Eker Design, har vi utviklet en ny serie lekeapparater. Dette har resultert i spennende farger og nytt design. Vi har gitt den nye serien navn etter planeten Saturn og produktene i serien har…