Husketativ på lekeplassen fra Søve AS

Kategori Nærmiljø

Fugleredehuske lekeplass

Søk om støtte til et bedre nærmiljø

Slik søker du om støtte til nærmiljøet Når du skal søke om støtte til ditt prosjekt eller din forening, er det noen få ting du bør være klar over. Den gode samlingsplassen Gode utearealer og gode bomiljø har stor betydning…

Balanselek Klepp

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Hva er spillemidler og hvordan søke tilskudd? Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk tipping. Midlene fordeles av kulturdepartementet, men det er fylkeskommunene som behandler søknadene etter at de er kontrollert av kommunen. Spillemidler til nærmiljøanlegg og aktivitetsparker I følge anleggsregisteret…