PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraftig utvikling har tre dimensjoner.  

  • Klima og miljø 
  • Økonomi 
  • Sosiale forhold 

Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. Dette ligger i vårt samfunnsansvar. 

Søve skal i sin produksjon og produkter jobbe mot høye mål for miljø og klima. Samtidig skal vi sikre en sunn utvikling, drift og fortjeneste som gir økonomisk trygghet til våre ansatte og samfunnet rundt oss. I den sosiale delen er anstendig arbeid, utdanning og likestilling noen av områdene som berøres. Dette innebærer respekt for mennesker og menneskerettighetene, sikre gode arbeidsforhold, bidra positivt til omgivelsene og unngå skadelig miljøpåvirkning.  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Slik jobber Søve mot FNs Bærekraftsmål (SDG)

FNs bærekraftsmål

Søve jobber for god helse ved å miljøsertifisere produkter for å ta bedre vare på mennesker, miljø og natur.

mal 4 bokmal

Som godkjent lærebedrift innen industrimontørfaget sikrer vi tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring.

FNs bærekraftsmål

Vi skal sørge for et forutsigbart og trygt arbeidsliv. Søve er tilknyttet NHO og LO og har tariffavtale.

FNs bærekraftsmål

Vi utvikler inkluderende produkter som gjør det mulig for alle i samfunnet å delta i lek og trening.

Mål 12 ansvarlig forbruk

Vi velger kortreiste materialer som kan resirkuleres for å oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.