Gode garantier gir trygghet

For våre kunder er det viktig at produktene holder en høy kvalitet og er nærmest vedlikeholdsfritt, slik at sikkerheten opprettholdes over lang tid. Det skal tåle hard bruk, og vær og vind. Våre lekeapparater har en beregnet levetid på over 50 år og antagelig markedets beste garantier.

Garantier på produkter produsert av Søve

  • 50 år på komponenter av aluminium.
  • 30 år på komponenter av HPL og HDPE.
  • 20 år på galvaniserte og syrefaste deler i stål (lakkerte og ulakkerte).
  • 8 år på kunstgress
  • 5 år på fjærer, støpte plastdeler, klatrenett, impregnert treverk (klasse AB) og festeanordninger.
  • 3 år på treverk beiset/lakkert.
  • 2 år på material- eller fabrikasjonsfeil på bevegelige plast- og metalldeler.

Tau i kunststoff med stålkjerne; garantien gjelder kun brudd i tau eller svikt i festepunkter og ikke slitasje etter normal bruk.

Obs! Lekeplassutstyr som er plassert i sand utsettes generelt for stor slitasje på alle konstruksjonsdeler og her vil både tauverk og lakkerte deler få en mye raskere forringelse enn hva som anses som normalt i forhold til holdbarhet.

Skader som omfattes av garantien, erstattes av Søve AS og vil bli levert kostnadsfritt til kunde. Alle garantikrav må dokumenteres. Garantien gjelder mot svikt som følge av material- eller fabrikasjonsfeil. Kunde må foreta kontroll av varene ved mottak slik at eventuelle feil eller mangler kan meldes til Søve umiddelbart.

Reservedeler

Vi kan levere reservedeler til alle egenproduserte produkter i 10 år etter at produktet har utgått fra assortimentet.

Garantien gjelder ikke:

Garantien gjelder ikke ved hærverk, uregelmessig bruk, monteringsfeil, normal slitasje eller andre ytre påvirkninger. Forutsetning for garantien er at Søves veiledning for ”Forvaltning, Drift og Vedlikehold” følges (FDV dokumentasjon). Ved en godkjent reklamasjon vil nødvendige reservedeler bli sendt kostnadsfritt. Garantien inkluderer ikke omkostninger ved demontering/montering.

Andre varer

For garantibetingelser på parkmøbler, kunstgress, fallunderlag og produkter som ikke er egenproduserte, gjelder andre garantier. Vedlegges når aktuelt.

  • 2 år på Fuglerede Ø=1m og Ø=1,2m (50-105-616/50-105-615)

Sikkerhet og sertifisering

Samtlige lekeapparater fra Søve er testet og sertifisert av TÜV i henhold til den norske standarden NS-EN 1176. Sikkerhetssertifikater på samtlige lekeapparater som omfattes av standarden foreligger og kan fås ved ønske.