PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Svanemerket

Hvorfor Svanemerker vi våre leke- og aktivitetsapparater? Hva betyr det for deg?
Hva vil det egentlig si at produkter fra Søve er Svanemerket? Her gir vi deg noen svar på nettopp dette.

Hva er Svanemerket?

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden og er en tredjeparts uavhengig sertifisering. Målet med Svanemerket er at forbruk og produksjon skal belaste miljøet mindre. Svanemerket tar derfor for seg hele livssyklusen til et produkt og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis. Dette helhetsperspektivet skiller Svanemerket fra andre miljømerker. Svanemerket faller under miljømerking type 1 etter standarden ISO 14024. Under ser du logoen til Svanemerket med Søves lisensnummer.

Svanemerket logo med lisensnummer
Fjelltind lekestativ

Hvorfor Svanemerker vi våre lekeapparater?

Vi Svanemerker våre lekepparater for at våre kunder skal kunne ta et informert miljøvalg ved anskaffelser av lekeplassutstyr. Svanemerket stiller blant verdens strengeste krav for utvinning, produksjon, levetid og resirkulering. Det stiller også krav til etikk og helse. Vi oppfyller deres krav, og er Norges første og største produsent av Svanemerkede leke- og aktivitetsapparater.

Vi har nå 770 sertifiserte produkter

Ved å hente ut mindre ressurser, og bruke det som allerede er i omløp, blir fotavtrykket vårt redusert. Vi benytter materialer som krever minimalt med vedlikehold og som har lang levetid og er minst mulig belastende for miljøet. Dette kjennetegner våre lekeapparater:

 • har mest mulig resirkulerte materialer.
 • har lang levetid.
 • kan gjenbrukes.
 • kan resirkuleres.
 • kan repareres.
 • har FSC-godkjent treverk (bærekraftig skogbruk) i HPL plater.

Seks punkter du bør vite om Svanemerket

 • Opprettet av myndighetene 
 • Verktøy for forbruker, innkjøper og produsent 
 • Gir troverdig informasjon om de beste miljøvalgene 
 • Gjør det enkelt å velge mer miljøvennlig 
 • Reduserer miljøskader 
 • Ikke-kommersiell

Hvordan blir våre leke- og aktivitetsapparater Svanemerket?

Kort fortalt betyr det at Stiftelsen Miljømerking i Norge objektivt vurderer livssyklusen til et produkt.

 • Hvilke råvarer som blir brukt
 • Hvordan produktet blir produsert
 • Hvordan produktet er i bruk (livstid og kvalitet)
 • Hvordan produktet kan gjenvinnes og resirkuleres
klatreapparat på lekeplass i skolegård

Krav til kjemikalier

Våre produkter og produksjonen av materialer som inngår i våre produkter, skal ikke bidra til forurensning og utslipp av miljøgifter. For å begrense utslippet av kjemiske stoffer og stoffblandinger som er skadelige, ettergår vi hele leverandørkjeden, har strenge krav og grenser til bruk av kjemikalier, og bruker kjemikalier som er mindre belastende for miljøet. Strenge kjemikaliekrav reduserer miljøbelastningen i produksjon og kjemikalieeksponering under bruk. Kravene gjør det også mulig å resirkulere produktene.

Klima

Når det er snakk om klima, kan det virke for stort og fjernt, og det er lett å føle at man ikke kan bidra til å redusere klimaproblemene. Det er mye hver enkelt person kan bidra med for å gjøre en betydelig forskjell. Et produkt påvirker klimaet i alle faser av livssyklusen fra utvinning av ressurser, produksjon, transport, bruk og avhending.

 • Ressurser – reduser uttak av råvarer – velg resirkulert og lang levetid
 • Produksjon – velge mest mulig energieffektiv og bruk av fornybar energi
 • Transport – velg kortreist!
 • Bruk – velge vedlikeholdsfrie materialer
 • Avhending – gjenbruk og resirkulering

Når de fastsetter kravene sine, vurderer de hele livssyklusen til produktene fra råvarer til produksjon, bruk, avhending og resirkulering. Svanemerket fremmer bærekraftig bruk av ressurser, gjenvinning og ombruk og reduserer avfallsmengdene i alle deler av produktenes og tjenestenes livssyklus.

«Det er by far den produsenten i Norden med flest svanemerkede produkter» sier Bjørn Olav Aarø Strandli fra Svanemerket. I 2020 er Søve AS verdens største produsent av svanemerkede utendørs leke- og aktivitetsapparater, og eneste produsent i Norge.