PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven er ment å styrke gjennomslag for internasjonale retningslinjer og prinsipper for ansvarlig næringsliv, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Denne redegjørelsen er utarbeidet for å svare på de krav som stilles til redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 5.

Vår organisering og driftsområder

Søve AS er et aksjeselskap med forretningsadresse Grønvoldvegen 290 på Ulefoss. Våre forretningsområder er produksjon og salg av produkter til lekeplass og utemiljø. Vårt hovedmarked er Norge, men vi leverer også i Sverige og Danmark. Vi importerer også produkter for videresalg i det norske markedet.

Retningslinjer og rutiner

Våre rutiner og retningslinjer er forankret hos daglig leder, og er beskrevet overordnet i vår politikk for ansvarlig forretningsdrift. Rutiner og ansvar for å sikre håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser er implementert i stillingsbeskrivelser, prosedyrer for godkjenning av nye leverandører, og rutiner for oppfølging av leverandører.

Aktsomhetsvurderinger

Det er utført en vesentlighetsanalyse av alle våre leverandører basert på data fra våre forretningssystemer. Det er også innhentet data fra leverandører ved bruk av supplier code of conduct COC der vi stiller krav og forventninger til våre leverandører og deres underleverandører om at de overholder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin egen virksomhet og leverandørkjede. I tillegg er det benyttet data fra andre bransjeanalyser inn i vesentlighetsanalysen.

Kriteriene for vesentlighet er definert ut fra andel av totalinnkjøpsvolum i rapporteringsperioden, og strategisk viktighet for leverte varer og/eller tjenester.
Hovedandelen av leverandører som er vesentlige for Søve har vært leverandører i mange år, og Søve har hatt tett oppfølging og godt samarbeid med disse. Tilnærmet alle opererer i Norge, Norden, og Europa. Aktsomhetsvurderingene har ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser.

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

Søve jobber kontinuerlig med å begrense risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i vår leverandørkjede. Selve aktsomhetsvurdering utføres årlig, og eventuelle tiltak og endringer i risikobildet følges opp. Mulige tiltak ved identifisering av vesentlig risiko for, og/eller faktiske negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, kan være dialog for å rette opp hos leverandør, eller at leverandør kan miste mulighet til å levere til Søve. Tiltak må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Kontakt

Produksjonen på Søve i Telemark utfører ekte håndverk på sine komponenter

Trond Gunnar Skippervold-Hansen

Kvalitet og bærekraft

Lagspiller med kvalitetsmålteft som er dus med ISO og PDCA. Anvar for korrigerende tiltak og trippel bunnlinje.

eller med skjema

Lekeapparater fra Søve

Handelspartnere

Bli kjent med våre leverandører & handelspartnere

Beskrivelse for denne blokken. Bruk denne plassen til å beskrive blokken din. Enhver tekst vil fungere. Beskrivelse for denne blokken. Du kan bruke denne plassen for å beskrive blokken din.