Boligområder

Her finner du borettslag, sameier og velforeninger med lekeapparater fra Søve. Vi anbefaler at et anleggsgartnerfirma står for monteringen av lekeapparatene og opparbeidingen av lekeplassen. Vi rådgir deg gjerne på prosessen.