PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo

Sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift

Søve er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vår virksomhet tar bærekraft på alvor, og har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Hva er et miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Som Miljøfyrtårn får Søve hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover.

Søve kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. Som Miljøfyrtårn har Søve en meningsfull merkevare som møter våre kunders forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

Miljøfyrtårn-virksomheter er forpliktet til å jobbe kontinuerlig med forbedring, og skal dokumentere sine miljøprestasjoner i årlig klima- og miljørapport innen 1. april hvert år. Rapporten gir god oversikt over våre miljøprestasjoner, og hjelp til å finne ut om pilene peker i riktig retning.

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor fordelaktig for våre kunder og beviser at Søve jobber systematisk med miljø.

Miljøfyrtårn logo