PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
Vannlek med vannrenne

LEKEPLASS MED UNIVERSELL UTFORMING

Vi utvikler og produserer utstyr for inkluderende lek og aktivitet. Slik bidrar vi til å skape utemiljøer som er attraktive, spennende og utfordrende over tid. Ett av våre mål med utemiljøet, er å unngå ekskludering. Gjennom samarbeid med arkitekt, entreprenør og anleggsgartner, sikrer vi en utemiljø som inkluderer.

Hva er en inkluderende lekeplass?

Inkluderende lekeområder gir alle muligheten til å leke sammen, er tilgjengelig, engasjerer barn i alle aldre og alle funksjonsnivåer og oppfordrer dem til samspill og lek med hverandre. Inkluderende lekeområder tillater barn til samhandling med hverandre på en positiv måte, fjerne følelsen av stress, stimulere til kreativ tenking og utforskning, En lekeplass for ALLE, hvor lekeapparatene kan brukes av rullestolbrukere og hvor man også har sensoriske og taktilske apparater for svaksynte/blinde og dem i autismespekteret. Lekeområdene skal også brukes av funksjonshemmede foreldre med funksjonsfriske barn.

Hva betyr universell utforming?

Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Utfordringer vi hensyntar ved planlegging av inkluderende lekeplasser

Fysiske

 • Problemer med motorikk
 • Koordinasjon av kroppsbevegelser
 • Balanse
 • Muskulær svakhet eller stivhet

Emosjonelle

 • Problemer med å vente på tur
 • Kommunikasjon med andre – prosessering av informasjon
 • Følge og forstå sosiale signaler
 • Angst – engstelse

Sensoriske

 • Impulskontroll
 • Uttrykke seier eller tap
 • Lav smerteprosessering

Kognitive

 • Lærevansker
 • Problemer med regler
 • Aggresjon
 • Lavere gruppetilhørighet
 • Uttrykksproblemer

Sansestimulering

Vi designer lek og aktivitetsområder som stimulerer og engasjerer barnas sanser, slik at de kan lære og oppleve mer mens de leker. Lyd, lukt, syn og berøring er elementer som blir ivaretatt i våre løsninger. Dette gjøres gjennom valg av utstyr som dekker behovene og med en plassering som oppmuntrer til gode sanseopplevelser. Integrasjon med landskap der det er mulig vil også tilføre og forsterke den sensoriske spenningen. Dette kan gjøres med å bygge hauger, beplantning eller skape ulike former og nivåer.

Varierende aktiviteter og utfordringsnivåer

Inkludering handler om å gi alle muligheter for stimulering gjennom leken. Når vi planlegger eller designer uteområder, har vi fokus på valgmuligheter, mangfold av funksjon og lekeverdi og ikke minst varierende grader av utfordringsnivåer. Inkludering handler om å kunne legge til rette for at alle skal finne noe de vil gjøre, det handler ikke om at alle skal kunne gjøre alt. Vi ønsker å kunne tilby utfordringer for alle.

Tilgjengelighet

Inkludering handler om å gi alle muligheter for stimulering gjennom leken. Når vi planlegger eller designer uteområder, har vi fokus på valgmuligheter, mangfold av funksjon og lekeverdi og ikke minst varierende grader av utfordringsnivåer. Inkludering handler om å kunne legge til rette for at alle skal finne noe de vil gjøre, det handler ikke om at alle skal kunne gjøre alt. Vi ønsker å kunne tilby utfordringer for alle.

Ro og hvile

Av og til og for noen mer enn andre, er det viktig med en litt ro og en pust i bakken. Med mange forskjellige sensoriske stimuleringer og utfordringer samlet på et område vil enkelte kunne oppleve overstimulering av sansene. Derfor er det viktig med rom der barna kan trekke seg tilbake og få litt fred og ro mens de samler seg og gjør seg klare til mer lek og aktivitet. Under et gulv eller inne i et hjørne kan ofte være slike plasser der barna kan være litt alene, men samtidig være under oppsyn av omsorgspersoner. Andre steder kan være en benk, plassert under et tre.

Anbefalte produkter

Vannlek med vannrenne

Vannrenne – system med fossefall og heisekran

Vannlek med vannrenne

Stort lekesystem for sand og vann

Fugleredehusken

Husker er et av våre mest tradisjonelle lekeapparater. For å sikre tilgjengelighet for alle, bør en velge huskeseter som muliggjør nettopp dette. Et fuglerede har plass til flere barn på en gang. Samarbeid gjør at denne er tilgjengelig for alle. 

Fugleredestativ på skole

Karusellen

Karuseller er et lekeapparat som er moro for alle barn. Karusellene passer til alle funksjonsevner avhengig av type; alt fra den «gode gamle» hvor barna står og holder seg fast, til karuseller med plass til 2 eller 3 rullestoler. Modellen avbildet her har plass til to rullestoler og fire barn. Dørene lukkes automatisk når karusellen er i bevegelse. 

Fugleredestativ på skole