PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
Trefadder hero bilde

Søve blir Trefadder

Vi kompanserer for våre utslipp gjennom vårt bidrag til planting og bevaring av skog. Trefadder planter trær som fanger mer CO2 fra atmosfæren enn det vi slipper ut. Norge er i starten på det grønne skiftet, og som de fleste seriøse bedrifter setter også vi oss mål om å bli klimanøytrale.

Hvem er Trefadder?

Trefadder er Norges største aktør innenfor BIO-karbonfangst (BIO-CCS). Trefadder bygger norske klimaskoger som fanger store mengder CO2. Klimaskogene bygges i samarbeid med grunneiere og skaper arbeidsplasser i distriktene. Per i dag er det plantet og sådd over 600.000 trær i regi av Trefadder. Ambisjonen er å plante flere millioner trær hvert år. trær som over tid vil binde millioner av tonn CO2. Gjennom klimaskogene til Trefadder kan bedrifter og privatpersoner få mulighet til å klimakompensere sine utslipp.

Trefadder HERO
Trefadder HERO

Hvorfor velger vi Trefadder?

Vi har stor tro på arbeidet til Trefadder og deres kompetanse, metodikk og dokumentasjon av effekter. Sporbarhet og trygghet betyr at vi med sikkerhet kan si at vårt bidrag har en reell og dokumenterbar effekt. Søve får GPS-koordinater over arealet vi beskytter og kan reise på besøk til vår skog. Videre er vi tilhengere av klimatiltak som bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.

Trefadder = mer skog = mindre CO2 i luften = bedre klima 🌎

Foto: Skogeier forvalter og steller skogen

Klimasertifikat

Søve er Trefadder

Trefadder jobber for disse globale bærekraftsmålene

13StoppeKlimaendringene square

13. Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)

15LifeOnLand square

15. Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.