Miljø

Søve er en ansvarlig og miljøorientert norsk produsent av lekeplassutstyr, aktivitetsapparater og treningsapparater. Vi tar ingen snarveier og kompromisser med kvalitet, levetid og miljø. Apparatene er beregnet for utendørs bruk. Gjennom systematisk arbeid har vi fokus på miljøvennlige prosesser, produkter og produksjonsmetoder. Dette for å gi minst mulig negativ effekt på miljøet, fra råvarene produseres til apparatene/utstyret en gang i fremtiden må demonteres og destrueres.

Miljøpolitikk

Søve skal være en ansvarlig og miljøorientert produsent og forhandler av lekeapparater, parkutstyr og treningsapparater. Gjennom systematisk arbeid har vi fokus på miljøvennlige prosesser, produkter og produksjonsmetoder. Dette for å gi minst mulig negativ effekt på miljøet fra råvaren produseres til apparatene/utstyret en gang i fremtiden skal demonteres og destrueres. Vi benytter materialer som krever minimalt med vedlikehold og som har lang levetid og er minst mulig belastende for miljøet.

Søve As er sertifisert som Miljøfyrtårn og er medlem av Grønt Punkt

Svanemerket

I 2022 er Søve AS verdens største produsent av Svanemerkede utendørs leke- og aktivitetsapparater, og eneste produsent i Norge.

  • Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden.
  • Målet med Svanemerket er at forbruk og produksjon skal belaste miljøet mindre.
  • Svanemerket vurderer livssyklusen til produktene fra råvarer til produksjon, bruk, avhending og resirkulering.
  • Svanemerket fremmer bærekraftig bruk av ressurser, gjenvinning og ombruk og reduserer avfallsmengdene i alle deler av produktenes og tjenestenes livssyklus.
Svanemerket logo

«Det er by far den produsenten i Norden med flest svanemerkede produkter».

Bjørn Olav Aarø Strandli, Svanemerket

Søve har i dag nesten 600 Svanemerkede produkter. 

Materialer

Våre produkter skal holde en svært høy kvalitet. Det betyr blant annet at vi må velge materialer svært nøye. I tillegg skal materialene ha lavest mulig negativ miljøpåvirkning. Vi praktiserer fullstendig åpenhet om materialene vi bruker og hvor de kommer fra.

Bærekraftig

Miljøfyrtårn gir Søve smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Søve jobber helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre våre miljø prestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid. Vi får også gode forutsetninger for å bidra mot flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn

Som Miljøfyrtårn-bedrift iverksette Søve konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover.

Sertifisert miljøfyrtårn

Miljøkrav

Det stilles stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med vår Miljøfyrtårn-sertifisering er det enklere å dokumentere Søves miljøarbeid.

Bærekraft lønner seg

Med vår miljøledelse har vi gjennomgå alle rutinene i virksomheten. Her dreier det seg om å spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

Grønt Punkt

Dette beviser og skal gjøre kunder trygge på at Søve deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi betaler vederlag til materialselskapene Plastretur AS, Norsk Resy AS og Norsk MetallGjennvinning AS. Les mer om Grønt Punkt HER!