PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Våre miljøforpliktelser er dine fordeler

Søve er en ansvarlig og miljøorientert norsk produsent av lekeplassutstyr, aktivitetsapparater og treningsapparater. Vi tar ingen snarveier og kompromisser med kvalitet, levetid og miljø. Apparatene er beregnet for utendørs bruk. Gjennom systematisk arbeid har vi fokus på miljøvennlige prosesser, produkter og produksjonsmetoder. Dette for å gi minst mulig negativ effekt på miljøet, fra råvarene produseres til apparatene/utstyret en gang i fremtiden må demonteres og destrueres.

Utforsk vårt miljøarbeid

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden og er en tredjeparts uavhengig sertifisering. Målet med Svanemerket er at forbruk og produksjon skal belaste miljøet mindre. Svanemerket tar derfor for seg hele livssyklusen til et produkt og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis. Dette helhetsperspektivet skiller Svanemerket fra andre miljømerker. Svanemerket faller under miljømerking type 1 etter standarden ISO 14024. 

Søve er Norges eneste produsent av Svanemerkede leke- og aktivitetsapparater.

Lekeapparat med slider

Miljøfyrtårn

Søve er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vår virksomhet tar bærekraft på alvor, og har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Miljøfyrtårn gir oss verktøy for å jobbe konkret med bærekraft og det blir enklere å dokumentere miljøarbeidet.

Logo miljøfyrtårn

Grønt punkt

Søve er medlem i Grønt Punkt Norge og deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi betaler vederlag til materialselskapene Plastretur AS, Norsk Resy AS og Norsk MetallGjennvinning AS.

Norge er et foregangsland for gjenvinning av brukt emballasje. Hovedmålet til Grønt Punkt Norge og tilhørende returselskap, er å nå myndighetenes krav om materialgjenvinning, og dermed sørge for at ressursene våre brukes flere ganger. Grønt Punkt bistår medlemmer som Søve i å ta gode og bærekraftige emballasjevalg, som bidrar til en mer sirkulær økonomi. 

Grønt punkt norge

Miljøpolitikk og materialer

Søve skal være en ansvarlig og miljøorientert produsent og forhandler av lekeapparater, parkutstyr og treningsapparater. Gjennom systematisk arbeid har vi fokus på miljøvennlige prosesser, produkter og produksjonsmetoder. Dette for å gi minst mulig negativ effekt på miljøet fra råvaren produseres til apparatene/utstyret en gang i fremtiden skal demonteres og destrueres. Vi benytter materialer som krever minimalt med vedlikehold og som har lang levetid og er minst mulig belastende for miljøet.

Våre produkter skal holde en svært høy kvalitet. Det betyr blant annet at vi må velge materialer svært nøye. I tillegg skal materialene ha lavest mulig negativ miljøpåvirkning. Vi praktiserer fullstendig åpenhet om materialene vi bruker og hvor de kommer fra.

Montering og pakking

Trefadder

Vi kompanserer for våre utslipp gjennom vårt bidrag til planting og bevaring av skog. Trefadder planter trær som fanger mer CO2 fra atmosfæren enn det vi slipper ut. 

Les mer om hva dette betyr på knappen under.

Vedlikehold

Har du innspill eller kommentarer til vårt miljøarbeid?

Søve skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Søve i årene fremover.