PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Illustrasjoner av boligområder

vi bistår deg med illustrasjoner til ditt fellesareal

Illustrasjon av boligområde

Treningspark for ungdom, voksne og seniorer

Arealene i et boligområde skal skape trivsel og boglede for både store og små. Tiden hvor fellesområdene kun hadde lekeapparater er forbi. Nå skal en ta hensyn til alle beboere. Hva er vel mer naturlig en å legge til rette for styrke og balansetrening? Vi setter sammen produkter slik at treningsparken passer for ulike ferdighetsnivåer. En treningspark slik illustrert under, vil være mulig å søke spillemidler til fra overskuddsfondet til Norsk tipping.

10 omrade C
08 0mrade C
09 omrade C
16

Lekeplass

Når vi lager illustrasjoner, kan vi bytte ut produkter og farger slik at du får et mest mulig realistisk inntrykk av hvordan lekeplassen med apparatene blir

Klatreapparat til lekeplass
Klatreapparat til lekeplass
Klatreapparat til lekeplass
Klatreapparat til lekeplass
Lekestativ på lekeplass
Huskestativ på lekeplass

Illustrasjoner satt i bevegelse

Bestill gjerne en befaring eller illustrasjon til ditt prosjekt