PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Brøkvippa 1.-4. Trinn Oppgave 2: Kortere og lengere enn…

Trinn: 1. – 4.
Mål: Utforske og finne en regel gjennom problemløsing med vekter
Begreper: vekt, posisjon, avstand, balanse, likhet
Utstyr: Vekter på 10, 15 og 20kg.

Fra fagfornyelsen 2. trinn: Måle og beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn.

utforske likevekt og balanse i praktiske situasjonar, representere dette på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane.

Oppgave – Del 1

1. Start med å minne elevene på opplegget dere gjorde med dobbelte og halvparten.

2. Introduser en ny vekt, 15 kg vekt. Sett den på 4 på den ene siden av vippen. Gi en gruppe en 10 kilos vekt og en annen gruppe 20 kilos vekt. De må diskutere og gjette hvor deres vekt skal balansere på den andre siden av vippen.

3. Hver gruppe presenterer sitt resonnement for den andre gruppen.

4. Sjekk om teorien stemmer.

5. Alle bør skrive ned vekt og posisjoner på dataskjema.

6. Fortell dem at vi skal prøve å finne en regel. De kan samle flere data til hvis de vil. Be elevene om å undersøke dataene og lete etter tallmønstre. Kan de finne noe sammenhenger mellom vekt og avstand

Kortere og lengre enn. bilde 1

Regelen: Regelen handler om at Vekt x Avstand på hver side er lik.

7. Sett en vekt på en eller annen plass, kanskje 10 kg på 4, og bruk elevenes regler for å prøve ut forskjellige metoder.

Oppgave – Del 2

1. Sett 10 kg vekt på 6. Be barna å regne hvor de må sitte selv for å balansere. Gi
elevene en vekt og kalkulatorer.

2. Prøv! Var det riktig? Hvorfor eller hvorfor ikke?

3. Gi elevene flere utfordringer: 20 kg vekt på 4, hvor kan de sitter for å balansere?

4. Finn ukjent vekt… omtrent hvor mye veier læreren? (hvis lærer er komfortabel med dette?)

Oppsummering

Spør klassen om de har en ide om hva som skjer med vekt og posisjon i forhold til når det balanserer og når det ikke balanserer? Er det mulig å finne noen sammenhenger for så å trekke en konklusjon? Hva kan regelen kan være?

Spør elevene om de kan formulere dette med egne ord. (Halvparten av vekten balanserer når det er dobbelt så lang avstand). Gjør noen tall-oppgaver med dobling og halvering (når den ene faktoren dobles, halveres den andre…) og bruk illustrasjoner av mengdene.