PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Brøkvippa 1.-4. Trinn Oppgave 3: Hvordan balansere – finn regelen

Trinn: 1. – 4.
Mål: Utforske og finne en regel gjennom problemløsing med vekter.
Begreper: vekt, posisjon, avstand, balanse, likhet.
Utstyr: Vekter på 10, 15 og 20kg.

Fra fagfornyelsen 3. trinn: beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn

Utforske likevekt og balanse i praktiske situasjonar, representere dette på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane

Oppgave – Del 1

1. Start med å minne elevene på opplegget dere gjorde med dobbelte og halvparten.

2. Introduser en ny vekt, 15 kg vekt. Sett den på 4 på den ene siden av vippen. Gi en gruppe en 10 kilos vekt og en annen gruppe 20 kilos vekt. De må diskutere og gjette hvor deres vekt skal balansere på den andre siden av vippen.

3. Hver gruppe presenterer sitt resonnement for den andre gruppen.

4. Sjekk om teorien stemmer.

5. Alle bør skrive ned vekt og posisjoner på dataskjema.

6. Fortell dem at vi skal prøve å finne en regel. De kan samle flere data til hvis de vil. Be elevene om å undersøke dataene og lete etter tallmønstre. Kan de finne noe sammenhenger mellom vekt og avstand?

Brokvippa balansere finn regelen

Regelen: Regelen handler om at Vekt x Avstand på hver side er lik. Avstand kan være heltall som er på toppsiden av vippen, eller en brøk på siden av vippen, eller et desimaltall på den andre siden!

Brokvippa Balansere 2

Tips: Om du vil kan du spesifisere at elevene må bruke en av de tre representasjonene –

heltall, brøk eller desimaltall – eller kan elevene bruke hvilken som helst de vil. I dette
tilfellet, trekk sammenhenger mellom de forskjellige strategiene elevene bruker.

7. Sett en vekt på en eller annen plass, kanskje 10 kg på 4 (2/3 eller 0,66), og bruk elevenes regler for å prøve ut forskjellige metoder.

Oppgave – Del 2

1. Sett 10 kg vekt på 6. Be barna å regne hvor de må sette en annen vekt for å balansere. Gi
elevene en vekt og kalkulatorer.

2. Prøv! Var det riktig? Hvorfor eller hvorfor ikke?

3. Gi elevene flere utfordringer: 20 kg vekt på 3, hvor vil elevene plasser vekt på 15 kg?

4. Finn ukjent vekt… omtrent hvor mye veier læreren? (hvis lærer er komfortabel med
dette?)

Oppsummering

Samle klassen inne og be elevene skrive ned erfaringer fra oppgaven. Hva har elevene lært?

Oppsummer i fellesskap elevenes notater. Har elevene forstått at vekt x avstand må være like mye på hver side?