PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Brøkvippa 1.-4. trinn: Oppgave 4 – Like mye på begge sider

Trinn: 1. – 4.
Mål: Lære om sirkelens omkrets.
Begreper: Like mye, likhetstegnet, del-del-hel.
Utstyr: Brøkvippe, papir og blyant, tallinje.

Fra fagfornyelsen 3. trinn: Beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn.
Utforske likevekt og balanse i praktiske situasjonar, representere dette på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane.

Oppgave

1. En elev sitter på 2 og en på 5 på forskjellige sider av vippen

2. Elever får i oppgave at de skal sette seg slik at vippen balanserer.

3. Elevene kan diskutere 2 og 2 og komme med noen forslag.

4. Repeter med andre tall. For oppstart av hver oppgave kan…

  • 2 elever sitte på hver sin side av vippen, 2 må balansere (på den andre siden).
  • 2 elever sitter på den samme siden, 2 må balansere.
  • 3 elever sitter på vippen, 2 på en side og 1 på den andre. 1 eller 2 må balansere.
  • 1 elev sitter på 6. Hvor mange måter kan elevene sitte på den andre siden for å balansere… osv! La elevene komme med forslag til oppgaver.
    Resten av aktiviteten kan gjennomføres inne, dersom dere ønsker det.