PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Brøkvippa 1.-4. Trinn Oppgave 5: Mitt hemmelige tall

Trinn: 1. – 4.
Mål: anvende multiplikasjon med heltall – utforske likhet og balanse.
Begreper: Like mye, likhetstegnet, del-del-hel.
Utstyr: Be alle elevene ta med en gjenstand som veier nøyaktig en kilo hjemmefra.

Fra fagfornyelsen 3. trinn:

  • Representere multiplikasjon på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane.
  • Bruke kommutative, assosiative og distributive eigenskapar til å utforske og beskrive strategiar i multiplikasjon.
  • Beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn.
  • Utforske likevekt og balanse i praktiske situasjonar, representere dette på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane.

Oppgave

1. Start med å la alle elevene vise frem hva de har tatt med til skolen som veier nøyaktig et
kilogram. Elever kan bruke en vekt for å sjekke om vektene er omtrent et kilogram.

2. Samle elevene ved brøkvippen og fortell at dere skal ha en liten lagaktivitet med to lag som skal ha hver sin side av vippen.

3. Lærer forteller at hun/han har et hemmelig tall skrevet opp på et kort.

4. Elevene skal plassere sine kilogram der de vil på 1-6 tallene på lagets side av vippen.

5. Nå skal elevene bruke hoderegning og se hvilket tall de får når de adderer summen av det de har. Med 10 elever kan dette være et eksempel: 3×6 + 2×4 + 1×5 + 4×2 = 39. Den andre gruppen kan komme frem til 32 for eksempel. Vippen balanserer ikke.

6. Lærer viser frem det hemmelige tallet, som er 34.

7. Hvilken av lagene kom nærmest?

8. Går det an å få til 34 på begge sider ved å flytte noen av vektene? Sjekk at vippen balanserer!

9. Fortsett med flere tall.