PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Brøkvippa 1.-4. Trinn Oppgave 6: Balanse og addisjon

Trinn: 1. – 4.
Mål: Lære om balanse, likhetstegn og sum ved å bruke tallinjen.
Begreper: Addisjon, subtraksjon, balanse, likhetstegnet.
Utstyr: Brøkvippe.

Fra fagfornyelsen 2. trinn:
Plassere tal på tallinja og bruke tallinja i rekning og problemløysing.

Oppgave

1. Samle elevene rundt brøkvippen.

2. La en elev sette seg på tallet 2 på den ene siden av vippen.

3. Be en elev sette seg på 5-tallet på andre siden av vippen.

4. Balanserer vippen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Be elevene forklare hva de tenker.

5. Spør elevene om de kan finne ut hvor de kan plassere en elev i tillegg, slik at det balanserer. Gjør dette flere ganger, slik at elevene får mange ideer om hva som må til før vippen balanserer.

6. Prøv med en elev på en side og to elever på den andre siden. Elevene kan flytte seter, slik at de
kan få vippen til å balansere.

7. Be to elever om å sitte på 2 og 3 på en side. Spør hvor en annen elev må sitte på den andre
siden slik at vippen balanserer. Prøv!

Løsning

Snakk om hva som skjer når vippen balanserer og diskuter sammenhenger med elevene. Bruk erfaringer dere har gjort på brøkvippen.

Det er fint om dere bruker tid, slik at elevene selv oppdager at vippen balanserer når summen av tallene på hver side er den samme.

Bruk tallinjer inne i klasserommet for å gjøre flere oppgaver som elevene skriver som regnestykker som balanserer.

Snakk med elevene om likhetstegnet og at det er en sammenheng mellom det å balansere og likhetstegnet (det blir llikt på hver side).