PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Kubikkmeterhuset 1.-4. Trinn Oppgave 1: Bli Kjent – Areal og Måleenheter

Trinn: 1. – 4.
Mål: Lære om areal og enheter for areal sammen med overganger mellom enheter
Begreper: Areal, cm2, dm2, m2
Utstyr: Målebånd, gjerne en m2 i plast delt opp i dm2 og cm2, papir og blyant. La alle elevene lage sine egne maler i papir som er en cm2 og en dm2. Klassen kan i fellesskap lage en m2 ved å feste sammen fire meterstokker med strikk og/eller lag en av brunpapir

Fra fagfornyelsen 2. trinn: Måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultatene.

Oppgave

1. Be elevene (enkeltvis) finne et område som de kan vise til som er større enn 40 dm2 og mindre enn 5000 cm2.

2. La elevene få komme opp med forslag, for eksempel ved å peke på og si at det må være
omtrent like stort som veggen der, eller bordet her, eller ca. så stort og viser med hendene.
Hvis de har laget sine egne maler, kan de bruke erfaringer fra dette?

3. 40 dm2; jeg tenker at det kan være som 4 x 10 dm2? Be elevene forklare hvordan de tenker.

4. Snakk med elevene om at når vi går fra cm2 til dm2, så er det ikke slik som når vi måler
lengde, hvor det er 10 cm i en dm osv. Kan elevene selv komme frem til at det er 10 cm x 10 cm, dvs. 100 cm2 i en dm2, og 10 dm x 10 dm, dvs. 100 dm2 i en m2! Altså vi må multiplisere med 100!

5. Gjør mange lignende øvelser med areal praktisk, slik at elevene får mange praktiske/fysiske
erfaringer med størrelser og enheter for areal. Bruk gjerne maler som dere kan dekke arealet
med og telle opp antall av enheter som må til for å dekke et areal.

6. Fortsett med flere lignende oppgaver hvor dere bruker ulike måleenheter for areal som cm2, dm2 og m2.

Arealøvelser kubikkmeterhuset:
Det er mange design på kubikkmeterhuset som egner seg for arealmålinger. La elevene gå på jakt etter mål i modellen. Her er noen forslag til hva dere kan lete etter:

Kan du finnne?

Noe som er ca 5000 cm2

Noe som er større enn 2 m2

Noe som er ca 2 dm2

Noe som er ca 4 cm2

To forskjellige former med ca. det samme arealet

Hvor stort areal hullet i vinduet har

Hvor mange cm2 pilen på den ene rampen er

Areal på en form du velger og måler

Tips

Bruk begreper for areal så ofte som mulig. Det vil ofte ha en svært god effekt.

Kan dere lage dere noen gode kroppsmål som for eksempel “håndflata mi er 50 cm2?
La elevene selv finne gode ideer for dette.

Oppsummering

Reflekter sammen med elevene over hvor annerledes det er å finne areal i forhold til lengden av noe. Det er ikke bare en dimensjon, men to! Et areal har både en lengde og en bredde. Hva skal vi gjøre når vi har et areal som ikke har en bestemt form? Hvor nøyaktig trenger vi å være? Diskuter med gruppa hvordan elevene tenker når de skal finne arealet av et område. Kanskje har noen av elevene ideer knyttet til erfaringer de har? Hva skjer når vi skal finne arealet av en form som er ukjent? Dette er en god anledning til å lete etter hvordan en form kan deles opp til en sammensatt form.