PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Kubikkmeterhuset 1.-4. Trinn Oppgave 3: Måljakt med Areal

Trinn: 1.-4.
Mål: Lære om skriftliggjøring av arealmålinger
Begreper: cm2, dm2, m2
Utstyr: Maler for areal som cm2, dm2 og m2, papir og blyant

Fra Fagfornyelsen 2.trinn: Måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata.

Oppgave

1. Start ved Kubikkmeterhuset.

2. Be elevene finne tre områder de vil finne arealet av, et hvor de måler cm2, et hvor de måler dm2 og et hvor de måler m2 og notere resultatene på et ark med en oversikt over hva de måler.

3. La noen av elevene få fortelle hva de har målt og hvilken fremgangsmåte de brukte for å finne arealet.

4. Diskuter hvilke enheter som mest effektivt kan brukes for å finne areal. Elevene kan bruke telling, formler, symmetri (ved for eksempel å telle halvparten og doble) osv.

5. Diskuter også når det er mest effektivt å bruke cm2, dm2 og m2.

6. Nå kan elevene finne en oppgave de vil dele med en annen elev, dvs. elevene lager en oppgave som de gir til en annen elev for å løse.

Tips: Bruk arealenheter til å dekke areal av avgrensede områder, både store og små arealer. Bruk gjerne areal som ikke har en kjent/bestemt form. Elevene kan også selv tegne lukkede former på asfalten eller i grusen.

Oppsummering

Samle elevene og bruk rampen med piler som et utgangspunkt for oppsummering/refleksjon.

Hvordan kan dere finne arealet av en pil? Diskuter løsningsforslag fra elevene. Hvordan kan dere finne arealet av alle pilene? Diskuter løsningsforslag fra elevene.

Oppsummer hva dere har gjort i denne økta og hva dere har lært. Synes elevene selv at de har fått en bedre forståelse for enheter for areal? Har de fått en bedre forståelse for når det er mest effektivt å bruke de ulike måleenhetene som cm2, dm2, og m2 når de måler areal? Har elevene fått noen nye strategier for hvordan de effektivt kan finne arealet av en sammensatt form?