PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Kubikkmeterhuset 5.-10. Trinn Oppgave 5: Måljakt med Volum

Trinn: 5.-10.
Mål: Finn en systematisk måte å organisere arbeidet på
Begreper: volum, cm3, dm3, m3
Utstyr: Maler for cm3, dm3 og m3, papir og blyant, plastpose, litermål

Fra Fagfornyelsen 9. trinn: Utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar For å kunne lære om formler for volum, må du ha en forståelse for måleenheter som handler om volum. Denne aktiviteten kan gjerne gjøres tidlig og gjentas mange ganger. På denne måten vil begrepene modnes og feste seg bedre etter hvert

Oppgave

Gå ut til Kubikkmeterhuset.

1. Hvor mange liter går det i en kubikkmeter i huset?

2. Sett en plastpose med en liter vann i et hjørne et sted i huset, slik at elevene kan erfare hvor forsvinnende lite en liter vann er i forhold til en hel m3.

3. Etter å ha gjort mange oppgaver med liter og sammenlignet med m3 er det fint å fortsette med en oppgave som for eksempel «Hvor mange liter vann fins i froskedammen like ved skolen?» Dette er kun et eksempel på et volum som kan være vanskelig å finne et fasitsvar på, og hvor det er mange måter å argumentere og resonnere omkring oppgaven og reflektere over hva som sannsynligvis er den beste tilnærmingen.

4. Se dere rundt og finn noe dere kan bruke på stedet. Det kan være hvor mye sand er det i sandkassen, hvor mye vann i søledammen, det aller beste er om elevene selv kan komme med forslag til hva de vil forsøke å finne svaret på.

Tips 1: Hvis elevene kun lærer at når de skal gjøre om fra cm3 til dm3, så kan de legge til tre nuller, eller andre veien stryke ut tre nuller, så er det vanskelig for eleven å bygge opp en forståelse for hva som skjer, og det kan bli vanskelig å anvende det de lærer!

Tips 2: Bygg en dm3 og en m3 i snø eller med pinner og lignende. Når elevene skal bygge en m3 av snø, vil de raskt erfare størrelsen m3 “på kroppen”, det tar lang tid å bygge en m3 av snø! Bruk vann og sand og annet som fins tilgjengelig som dere kan bruke for å måle med ulike måleenheter for volum og bruk begrepene så ofte som mulig.

Løsning

Be elevene skrive (enkeltvis) med egne ord det de kan, vet og tenker på når de hører ordet volum. Be dem tenke på det de har hørt og lært i denne økta og det de tenker på og har kjennskap til fra andre erfaringer. Gi elevene god tid. (Mange elever tenker for eksempel på volum som lyd!). Snakk med elevene om at når vi måler volum, handler det ikke bare om en lengde og en bredde, men også en høyde. Det er tre dimensjoner! Reflekter sammen med elevene over målinger av volum og måleenheter for volum. Be elevene om å reflektere over dette selv, skrive ned sine tanker og ideer og lese dem opp for klassen. Er det noen av elevene som nevner at når vi gjør om fra en enhet til en annen for volum, så må du multiplisere med 1000?