PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Kubikkmeterhuset 5.-10. Trinn Oppgave 6: Hvor Mange Elever?

Trinn: 5.-10.
Mål: Lære om volum og måleenheter for volum
Begreper: volum, liter, vekt
Utstyr: Papir og blyant, kubikkdesimeter kube, måleband, linjal, litermål

Fra Fagfornyelsen 9. trinn: Utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar

Oppgave

Del 1

Samle elevene ved kubikkmeter-rommet. Spør dem hvor mange elever de tror kan passe i en kubikkmeter. Be elevene om å forklare hvordan de ressonerer.

1. La elevene sette seg inn i rommet. Tell opp hvor mange elever som fikk plass.

2. Spør hvor mange de tror kunne passe i rommet dersom det var ikke var noe mellomrom. Dette skal de finne ut!

3. Forklar at de nå skal løse problemer i tilknytning til den erfaringen de har gjort med å prøve å få plass til så mange som mulig og at det er nytting å tenke om vol ift. Liter.

4. Vis frem kubikkdesimeter-kuben. Den har målene 10 cm x 10 cm x 10 cm, og har volumet 1 liter. Gjør kuben tilgjengelig mens de jobber med oppgavene.

Diskusjon

Diskuter svarene. Notater:

1. Dette oppdaget klassen ved å prøve.

2. Vis hvordan 10 kubikkdesimeter kuber (liter) kan legges etter hverandre på en rad langs kanten av kubikkmeter-rommet.
Hvor mange kan legges på gulvet for å dekke gulvet? Svar: 100.
Hvor mange lag trengs det for å fylle kuben?
10. 10 x 10 x 10 = 1000 kubikkdesimeter kuber fyller kubikkmeter-rommet, volumet blir 1000 liter.

3. Svarene vil variere ut fra hva gruppa vil si er gjennomsnittlig vekt for en elev.. Regningen er enkel, en elev som veier 40 kg har volumet ca. 40 liter.

4. Gang antall elever med gjennomsnittlig volum, f.eks. 15 elever x 40 liter/elev = 600 liter.

5. V=Volum av elevene. Da blir formelen V: 1000 liter x 100% = prosent av rommet som var fylt.

6. Teoretisk maksimalt antall er 1000 liter / gjennomsnittlig volum til en elev.

Del 2

Ved bruk av sine data, kan elevene nå regne ut hvor mange elever de kan få plass til i forskjellige rom. Spør om elevene har forslag til noen situasjoner hvor slike beregninger kan bli nyttig eller morsomt.

F.eks.: hvor mange elever kan passer i en heis, i klasserommet, i en bil, i en søppelcontainer, osv.

Gi elevene målebånd. Elevene skal finne sine egne rom og regne ut hvor mange elever de kan få plass til, både praktisk og teoretisk.

Løsning

Diskuter flere forskjellige beregninger, med fokus på volum i m3 og liter. Ta vare på enheter. Når lineære målinger er gjort i meter, er det lett å regne m3; et rom som er 3 m x 3m x 2 m har volumet 18 m3, f.eks.

Om målinger er gjort i dm, skal svarene bli i dm3 (som også er det samme som liter). Om målinger er gjort i cm, blir svarene i cm3. Hvor mange cm3 fyller en liter? (1000.) Hvor mange cm3 fyller en m3? (1000 x 1000 = 1 000 000) Bruk desimeter-kuben for å vise forskjellen på 1 cm3 og 1 dm3 … 1000 cm3 til sammen blir 1 dm3. Elever kan tenke på desimeter-kuben som en liten modell av kubikkmeter-rommet. Hver cm3 i den lille kuben er som en dm3 i kubikkmeter-rommet – dette er en god måte å visualisere de forskjellige størrelsene på.

image 13