4. september 2019

Visste du at du kan søke om støtte til å skape et aktivt uteområde?

Ønsker du å skape et bedre nærmiljø for barn og unge, og samtidig en samlingsplass på tvers av alder. Du kan søke om økonomiske midler for å få det til.

Det finnes flere støtteordninger som støtter tiltak innen kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv i Norge. Sparebankstiftelsen er en av de største ordningene, og antakelig kan også du søke om midler til ditt prosjekt. Vi på Søve brenner for å skape gode uteområder, men vi vet også at det kan være kostbart. Derfor vil vi med denne posten tipse deg om hvordan du kan få hjelp til å få til drømmen om et godt uteområde.

 

Gode utearealer og gode bomiljø har stor betydning for attraktiviteten til både barnehager og skoler, boligområder, byer og tettsteder. Hvordan skape utearealer som folk vil oppholde seg i og som bidrar til samhold og gode nabolag, på tvers av generasjonene?

 

For å få til dette, bør det være et tilbud for alle. Dersom barna har gode lekemuligheter, med husker og godt utformede lekeapparater, vil de være ute. De vil vil leke. Der det er barn, er det liv, aktivitet, lek og latter. Både foreldre og besteforeldre er gjerne med, der det er folk, kommer det gjerne flere folk. For å ha rom for alle, er det ypperlig å skape naturlige samlingssted i forbindelse med lekeplassen, med benker og sitteplasser.

 

Det kan være vanskelig å utforme gode, funksjonelle uteområder. Vi på Søve har jobbet med dette i over 40 år. Vi vet hva barn vil ha, og hvordan man skaper gode samlingsarenaer på tvers av alder. Vi bistår daglig i små og store prosjekter, fra små velforeninger til store kommunale aktører. Vi hjelper gjerne deg med ditt prosjekt.

 

Sparebankstiftelsene har ulike søknadsfrister. Flere har frist rett rundt hjørnet, 15. september. Sjekk ditt område ved å skrive “sparebankstiftelsen + ditt område” i søkemotoren.