Lekende lett å lære matematikk

Matematikkbølgen og Søve har den siste tiden samarbeidet om et unikt prosjekt. Sammen hadde de et ønske om å fremme barns nysgjerrighet og kreativitet innen matematikk. Nå er dette en realitet, og fire lekeapparater er klare for markedet.

Lekeapparatene er skapt for lek og aktivitet, men de tilrettelegger også for barns kognitive utvikling innen matematikk.

«Vi vet at barn som er i bevegelse har et fantastisk utgangspunkt for læring. Hjernen jobber best når kroppen er aktivisert. I den nye serien smelter læring og lek sammen. Det er naturlig å utforske matematikkens mysterier mens barna tar i bruk apparatene.»

De nye lekeapparatene heter Kubikkmeterhus, Brøkvippe, Møbius klatrenett og Oktaspace.

  • I kubikkmeterhuset lærer elevene om kubikk og volum.
  • Apparatet skal skape forståelse for matematiske begreper og konsepter.
  • Huset gir elevene et verktøy for tenkning, visualisering og kommunikasjon.
  • Ved bruk av apparatet får elevene praktiske og fysiske erfaringer med målinger, geometri og tall.
  • Elevene skal være aktive, undre seg over, undersøke, eksperimentere ved hjelp av lek.
  • Kubikkmeterhuset byr også på praktiske erfaringer innenfor områdene målinger, tall og geometri.

Oktaspace er en stor fysisk modell som kan brukes til å utforske og lære geometri, målinger og tall.

  • Den er med på å skape forståelse for matematiske begreper og konsepter.
  • Oktospace er et verktøy for tenkning, visualisering og kommunikasjon.
  • Elevene danner seg praktiske og fysiske erfaringer med målinger, geometri og tall.
  • I denne modellen skal elevene være aktive, undre seg, undersøke, og eksperimentere.

Brøkvippe skal utfordre elevene til å lære seg brøk, desimaltall og likninger gjennom visualisering, praktiske erfaringer og lek.

Møbius klatrenett lærer elevene om topologi, romforståelse og visualisering av Møbius’ forunderlige verden! Klatrenettet utfordrer også fysiske og motoriske ferdigheter.

Flere med på laget

Prosjektet fikk støtte av Innovasjon Norge. I tillegg fikk Matematikkbølgen og Søve med seg Eker Design på laget. Eker Design holder til i Fredrikstad og er blant Norges fremste innen produktdesign. De har gjennom en årrekke designet produkter med fokus på brukerne og det visuelle. Prosjektet fikk støtte av DOGA (Design og Arkitektur Norge), for å jobbe med inkluderende design.

Topp fagkompetanse

Matematikkbølgen har bidratt med fagkompetanse, ide, konsept, skisser og undervisningsopplegg til dette prosjektet. Gerd Åsta Bones er leder for matematikkbølgen og har tidligere vært prosjektleder for utvikling av flere matematikkrom med utstyr og aktiviteter. Hun jobber sammen med Mike Naylor som er kunstnerisk leder på dette prosjektet. Naylor er en anerkjent foreleser, en matematisk kunstner, og har skrevet utallige lærebøker og forelest over hele verden.

Oppleve mestring

Apparatene er lagt opp slik at elevene har mulighet til å jobbe praktisk med oppgaver som omhandler målinger, geometri og tall. Alle apparatene kommer med veiledning og oppgavehefter. Disse tar utgangspunkt i generelle mål for matematikkfaget fra Fagfornyelsen, som problemløsing, utforsking, resonnement, argumentasjon og kommunikasjon.

Barne- og ungdomsskole elever

Oppgavene og lekeapparatene er utviklet for 1.-10. trinn. Hele oppgavebanken er basert på en progresjon, slik at barna kan oppleve mestring mens de utvikler egne matematiske ferdigheter. Oppleggene er delt i 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.