Rudolf Nilsens Plass på Tøyen i Oslo

Velkommen til vakre
Rudolf Nilsens Plass
🤩

Oppgradert nærmiljøpark

Rudolf Nilsen plass på Tøyen i Oslo gjennomgikk en omfattende medvirkningsprosess for å bli en inkluderende bypark for nærområdet. Prosjektet, kalt “Parkløft Tøyen”, ble initiert som en del av “Områdeløft Grønland og Tøyen” for å forbedre lokalmiljøet. Gjennom grundig brukermedvirkning, workshops og møter ble interessene til forskjellige beboergrupper identifisert. Helhetsplanen omorganiserte plassen ved å åpne den opp, legge til gangakser, oppholdssoner og en grillplass. Eksisterende vegetasjon ble bevart, og klimatilpasning og økologisk mangfold ble prioritert. Samarbeid med lokale ildsjeler og idrettsklubber styrket de sosiale nettverkene rundt plassen. Oppgraderingen av Rudolf Nilsen plass viser hvordan landskapsarkitektur kan skape inkluderende og bærekraftige lokalmiljøer.

Parken inneholder en kunstgressbane med kunstis om vinteren, treningsapparater, plenarealer, benker og bord, en stor lekeplass for de minste barna, og en multibane som legger til rette for flere ulike typer aktiviteter.

Nærmiljøparken brukes også av skolebarna ved Vahl skole i friminuttene.

«Der du vandrer ut i solen, ut i parker og i gater, er du konge for en dag og kan bestille hvad du vil». Rudolf Nilsen (1901-1929) 

Prosjektfakta

  • Kategori: Parker, byrom, gater og torg
  • Beliggenhet: Tøyen, Oslo
  • Oppdragsgiver: Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo
  • Byggeår: ’22
  • Prosjektperiode: 2015- 2022
  • Areal/størrelse: 8 daa
  • Kostnad inkl mva: 33 mill. kr
  • Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS, Bar bakke landskapsarkitekter AS
  • Entreprenør: Agaia AS
  • Utmerkelser: Nominert til Oslo Bys Arkitekturpris ’22, Nominert til landskapsarkitekturprisen ’23

Egenvektstrening / Calisthenics

Søve har levert produkter for egenvektstrening lakkert i en nydelig spesialfarge. Her kan byens borgere og gjester trene året rundt. Med sine røtter i antikkens Hellas, har calisthenics utviklet seg gjennom årene til å bli en populær treningsform som kombinerer styrketrening, utholdenhet og fleksibilitet.

Monkeybar
Monkeybar

Huskestativ

Søve har levert to spesielle huskestativ med et spennende og moderne uttrykk. Med langt oppheng kan du få riktig god fart og sommerfugler i magen.

Se video fra parken