PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Slik søker du om støtte til lek og trening i nærmiljøet

Ved søknad om ekstern finansiering til ditt prosjekt eller din forening, er det et par ting å tenke over.

Grillhytte

NB! De ulike Sparebankstiftelsene har forskjellige søknadsfrister. Merk at disse stiftelsene ofte har egne retningslinjer og prioriteringer når det gjelder hvilke prosjekter de støtter, samt krav til søknadsprosessen. For mer informasjon om hver stiftelse og hvordan du kan søke om støtte, kan du besøke deres nettsider eller ta direkte kontakt med dem.

Støtte til lag, foreninger og prosjekter

Det finnes flere støtteordninger som støtter tiltak innen kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv i Norge. Sparebankstiftelsen er en av de største ordningene, og det er gode muligheter for at du kan du søke om midler til ditt prosjekt.

Spillemidler (utendørs trening)

Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk tipping. Midlene fordeles av kulturdepartementet, men det er fylkeskommunene som behandler søknadene etter at de er kontrollert av kommunen. Vår produktsjef for sport og trening hjelper gjerne med utforming av treningsområdet og søknadsprosessen. Kontakt Tommy

Stiftelser og fond du kan søke hos:

 • Sparebankstiftelsen DNB  Søknadsfristene for tiltak på Østlandet for barn og unge er 1. april, 1. september og 1. desember.
 • Sparebankstiftelsen SR-Bank: Sparebankstiftelsen SR-Bank støtter prosjekter innenfor kultur, idrett, friluftsliv, helse og sosiale tiltak i Rogaland og Agder-fylkene.
 • Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest: Denne stiftelsen støtter tiltak som bidrar til å forbedre livskvaliteten og velferden i Vestland fylke. Dette inkluderer kultur, idrett og nærmiljøprosjekter.
 • Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge: Denne stiftelsen har fokus på prosjekter innenfor områdene kultur, idrett, friluftsliv og nærmiljø i Nord-Norge.
 • Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Østlandet: Stiftelsen støtter prosjekter innenfor kunst og kultur, idrett og fritid, helse og sosiale formål i Østlandsområdet.
 • Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN: Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN gir økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til å skape verdier og trivsel i Trøndelag og Møre og Romsdal.
 • Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nordvest: Denne stiftelsen fokuserer på støtte til prosjekter som fremmer vekst og utvikling i Nordvestlandet, inkludert kultur og idrett.
 • Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Ringerike Hadeland: Sparebankstiftelsen for Ringerike Hadeland støtter prosjekter innenfor kultur, idrett og friluftsliv i sitt lokale område.
 • Sparebankstiftelsen Jæren: Stiftelsen støtter kultur, idrett og friluftslivsprosjekter i Jæren-regionen.
 • Frifond: Frifond er en støtteordning i Norge som gir økonomisk støtte til frivillige organisasjoner, lag, og foreninger som driver kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge. Dette kan inkludere alt fra idrettslag og teatergrupper til musikkensembler og ungdomsklubber. Målet med Frifond er å legge til rette for et rikt og variert fritidstilbud for barn og unge, samt å stimulere til frivillig engasjement i lokalsamfunnene. Organisasjoner som er godkjent som mottakere av Frifond-midler, kan søke om støtte til ulike prosjekter og aktiviteter
 • Gjensidigestiftelsen Gjensidigestiftelsen er en uavhengig stiftelse i Norge som har som mål å bidra til økt trygghet, helse og aktivitet for norske barn og unge. Stiftelsen ble etablert i 2007 og er en del av Gjensidige Forsikring-konsernet, en av de største forsikringsselskapene i Norden.
 • OBOS gir tilbake – OBOS støtter en lang rekke små og store idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære organisasjoner og tiltak over store deler av landet.

Den gode samlingsplassen

Gode utearealer og gode bomiljø har stor betydning for attraktiviteten til både barnehager og skoler, boligområder, byer og tettsteder. Hvordan skape utearealer som folk vil oppholde seg i, og som bidrar til samhold og gode nabolag, på tvers av generasjonene?

For å skape det gode uteområdet, bør det være et tilbud for alle, uavhengig av alder, fysiske og psykiske forutsetninger. Dersom barna har gode lekemuligheter med husker og godt utformede lekeapparater, vil de være ute. De vil leke. Der det er barn, er det liv, aktivitet, lek og latter. Både foreldre og besteforeldre er gjerne med, der det er folk, kommer det gjerne flere folk. For å ha rom for alle, er det lurt å skape et naturlige samlingssted i forbindelse med lekeplassen, med benker og sitteplasser. Kanskje kan man sette opp en grillhytte, så man kan spise lunsj ute? En utendørs treningspark i nærheten av en lekeplass gjør det også lett for foreldre å ta en treningsøkt mens barna leker.

Vi på Søve brenner for å skape gode uteområder, men vi vet også at det kan være kostbart. Derfor vil vi med denne posten tipse deg om hvor du kan få hjelp til å realisere drømmen om et godt uteområde.

Tofte vel

Hvilke produkter kan man søke om støtte til?

Det kan være vanskelig å utforme gode, funksjonelle uteområder. Vi på Søve har jobbet med dette i over 40 år. Vi vet hva barn, ungdom og voksne vil ha, og hvordan man skaper gode samlingsarenaer på tvers av alder. Vi bistår daglig i små og store prosjekter, fra små velforeninger til store kommunale aktører.

Vi hjelper gjerne deg med ditt prosjekt. Bruk skjema under for å starte en samtale med oss.

Merk: Søve tilbyr ikke finansiell støtte direkte, men bistår gjerne med søknadsprosessen for finansiering fra relevante stiftelser, fond og spillemidler til utendørs trening.

Thorium