PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Lekeapparater til Barnehage

Når du skal investere i lekeapparater til en barnehage er det flere ting å tenke på. Her deler vi våre erfaringer.

Sammen finner vi de gode løsningene. Vårt mål er å bidra til best mulige vilkår for et inkluderende miljø der alle barna kan delta og oppleve glede i lek.

Gjennomtenkte lekeapparater til barnehage – trygge og utfordrende

Lekeapparatene våre skal hjelpe dere i arbeidet med å utvikle barns allsidige bevegelseserfaringer. Søve utvikler funksjoner som tilrettelegger for at våre produkter kan benyttes forskjellig ut fra det ferdighetsnivået barnet er på. Et eksempel på dette, er det lave klatrenettet i lekestativet Theo og Thea. Nettet fungerer som en trygg støtte for barn som lærer å gå. Neste utfordring blir å klatre og deretter kanskje tørre å klatre over? Stativene har også en liten sklie som både tiltrekker og motiverer. Å rutsje ned er belønning for å komme seg opp i stativet. I begynnelsen er trappene den tryggeste veien opp, men det oppdages raskt at det også er mulig å bruke klatrenettet til å komme seg opp til sklia. Et annerledes og spennende alternativ som gjør at barna utvikler basisferdigheter gjennom leken.

Lek for alle

Vi har lært mye om hvor mye god tilgjengelighet betyr for å lykkes med inkluderende lek.
God planlegging av fysisk plassering og sammensetting av funksjoner har stor betydning når vi planlegger rom og miljø på lekeplassen. Inkludering er mer enn å tilpasse tilkomst for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse og at flest mulig skal leke samtidig.

Vi mener det også er viktig å respektere at barn har ulike behov når det kommer til sosial og fysisk kontakt. I våre forslag har vi dette med i planleggingen, slik at det legges til rette for de som har behov for å trekke seg litt unna og ha ro i perioder. Målet er å ikke stenge noen ute før leken har begynt.

Utfordrende for de mindre barna

Utfordrende elementer og muligheter bør være til stede i hele utemiljøet. Gi barna muligheter til å utforske spenning og risiko innenfor en trygg ramme.

Lekeapparat i barnehage

Kreative lekeapparater- skaperglede og sosial kompetanse

Barna lærer sosiale mekanismer ved å vente på tur i en spennende sklie eller i frileken mellom sonene til lekeapparatene. I et allsidig uteområde ønsker vi også å legge til rette for roligere lek. Vi har utviklet en serie produkter for sand- og vannlek som inviterer til samarbeid, undring og utforskning. Barn elsker å leke med sand og vann og dette er aktiviteter vi erfarer bidrar svært positivt til arbeidet med språklig samhandling, kreativitet og samarbeid. Se gjerne på noen av de ferdige forslagene vi har satt sammen, men her kan det fritt settes sammen og kombineres etter ønske og disponibel plass.

Mange ettåringer tilbringer store deler av utetiden sin i sandkassa. For de voksne er det derfor viktig å ha et sted å sitte i umiddelbar nærhet til barna. Sjekk våre sandkasser her.

For å få i gang kreativiteten hos barna kan vi gi litt hjelp for å sette i gang leken. Da er måten vi setter sammen produktene på viktig. Det kan være ved å sette sammen lekehus til et inviterende tun eller koble til et utekjøkken eller noen kjøretøy. Oppdagelseslysten er drevet av lekens viktigste element; følelsen av å kjenne at man er midt i utforskning, midt i et skapende prosjekt, eller midt i fantasifortellingene. Barna ønsker å være hundre prosent oppslukt av det de holder på med. Vi har et ansvar for å lage lekemiljøer der barna ikke bare er aktivisert en kort periode, men får lyst til å holde på lenge.

Barna får utfolde kreativitet og rollespill i naturområder. Det kan være så enkelt som at noen store steiner eller røtter kan bli en hest eller et romskip.

Ofte stilte spørsmål

Her forsøker vi svare på ofte stilte spørsmål. Dersom du har spørsmål som ikke er dekket her. Ta kontakt så vi får lagt de til og hjulpet deg med spørsmålet ditt.

Kan barnehagen selv montere utstyr eller på dugnad?

Svar: Ja, lekeapparater kan monteres selv, men det er svært viktig at monteringsanvisninger følges nøye. Vi anbefaler å sette bort jobben til et firma som har erfaring med montering av lekeapparater. Feilmonteringer kan bidra til at utstyret får farlige feil og mangler. Vi anbefaler deg gjerne noen montører.

Har jeg som eier et ansvar for at lekeplassutstyret er sikkert?

Svar: Ja, den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. Se gjerne lekeplassutstyrforskriften § 16.

Hvem har ansvaret for at lekeplassutstyret er sikkert?

Svar: Produsent av lekeapparater er ansvarlig for å levere lekeapparater som er i henhold til gjeldende regelverk. 

Hvordan kan jeg oppfylle mine plikter som ansvarlig for lekeplassen?

Svar: I tillegg til å oppfylle lekeplassutstyrforskriften skal alle som er ansvarlige for lekeplasser ha et velfungerende internkontrollsystem i medhold av internkontrollforskriften.

Kunnskapsdeling – les noen av våre innlegg

Hvordan tilrettelegge for et godt uteområde i barnehagen? Hvilke produkter foretrekker barna? Under finner du noen relaterte innlegg.

Sørvik – Norges nordligste svanemerkede barnehage Søve leverte aktivitetsapparater og utemøbler til ny Svanemerket barnehage i Harstad Sørvik barnehage åpnet offisielt 23. februar med snorklipping, kake, sang og taler. Barnehagen, med 54 plasser og kapasitet for 72, skiller seg ut som Nord-Norges første Svanemerkede barnehage. Søve har levert Svanemerkede leke- og aktivitetsapparater samt utemøbler til…

Se innlegget

Hvilket fallunderlag bør du velge? Fallunderlag er viktige for å sikre barns sikkerhet på lekeplasser. Det finnes flere typer fallunderlag som er vanlige på lekeplasser, og valget avhenger ofte av forskriftskrav, budsjett og miljøfaktorer. Vi har full forståelse for at det kan være vanskelig å velge når det er mange ting å tenke på. Her…

Se innlegget

Hvorfor er rollelek så viktig? Rollelek, også kjent som lekbasert læring eller dramalek, er viktig av flere grunner, spesielt når det gjelder barns utvikling. Her er noen av de viktigste grunnene til at rollelek er betydningsfull: Sosial og emosjonell utvikling: Rollelek gir barn muligheten til å utvikle sine sosiale og emosjonelle ferdigheter. Gjennom leken lærer…

Se innlegget