PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Lekeapparater eller kjøkkenhage i barnehagen?

«Barna skal inkluderes i aktivitet der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger» (Kunnskapsdepartementet, 2017).

I Norge leker barn ute hele året uansett vær. Uterommene har ulikt potensiale for hvordan uteområdet er bygget opp, men de aller fleste barnehager har sandkasse, huskestativ, slette, arbeidsbenk, høyder, asfaltfelt og klatrestativ med fallmatter. Mange barnehager ligger gunstig til i et variert og spennende nærmiljø. Barna kan få oppleve skogens magi, spennende nabolag og kanskje et bymiljø. Det er opp til barnehagens pedagogiske ledere å legge til rette for et lekemiljø også i uterommet. Personalet har et stort ansvar her der de ifølge rammeplanen skal være «aktive, tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring. Personalet skal gi barna tilgang til variert og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet» (Kunnskapsdepartementet, 2017).

Barnet skal få positive erfaringer med å bruke kroppen sin utendørs, samtidig oppleve mulighetene uterommet har for lek, undring og læring året rundt. Uterommet skal være en sosial møteplass der barnet kan få rom til å bevege seg på et større areal i lek sammen med andre barn.

Utelek året rundt

Hva trenger vi av uteområdet som vi ikke har muligheten til innendørs? I uterommet får vi takhøyde og rom til å utfolde oss på en helt annen måte enn vi har muligheten til inne. Ute kan barna finne fristeder der de kan gjemme seg bort sammen med venner og få være i lek uten for mye voksenveiledning. Lydnivået kan øke og om barna ønsker kan de hyle og brøle så høyt de kan som ville ulver og gravemaskiner. Det ulente terrenget styrker kroppens muskler og øker stabilitet og balanse. Den friske luften virker godt for kroppens indre organer også, der den friske luften renser og skifter oksygenet i lungene våre. Med så mange fordeler for lek i uterommet er det derfor viktig at vi utformer uteområdet slik at barna får glede av å være der.

Kjøkkenhage

En kjøkkenhage er noe alle barnehager skulle hatt tilgang til. Et grønt område der barna kan være med å plante blomster og grønnsaker som kan gro i takt med årstidene. Kjøkkenhagen gir barna et medansvar for å ta vare på det vi sår i jorda. Det krever et engasjement fra ildsjeler i personalgruppa, men er så absolutt verdt det for barnas del.

Et tips kan være å lage et rom i uterommet med trekasser eller paller. Bygg opp en arbeidsbenk med knagger til vannkanner og annet man trenger for at hagen skal spire og gro.

Uterommets muligheter endrer seg i takt med årstidene våre der vi løper med lette joggesko i august til tunge vinterdresser i januar. Underlaget vi beveger oss på kan også by på noen utfordringer for oss som jobber i barnehagen.

Kjøkkenhage i barnehagen
Kjøkkenhage i barnehagen

Vinterhalvåret kan gi oss et snøfylt og vakkert landskap, samtidig kan tiden bringe med seg uker og kanskje måneder med et isende og hardt underlag der det er utfordrende å finne måter barna kan få glede av å oppholde seg ute over tid. Blant annet sandkassen som ofte er et sosialt møtested der barn leker sammen i fellesskap blir vanskelig å bruke når den er frossen og hard. I min drømmebarnehage har sandkassen et lokk med varmeelementer som gjør at barna kan bruke sanden hele året. Det er lett å la tankene vandre av sted og drømme om hvordan vi helst ville hatt det om det økonomiske perspektivet ikke hadde betydning.

Moduler

Som med lekemiljøet inne endres rommet i takt med prosjekt og barnegruppens interesser. Modulmøbler som kan settes sammen i ulike posisjoner blir godt brukt for å lage spennende lekemiljøer. Inne bruker vi også soppkasser og fruktkasser som vi samler opp blant annet for å lage ulike rom i rommet. Vi har også satt opp kuber i ulike størrelser som vi bruker for å dekke på til lek. Kubene har blitt brukt i uterommet også, men da må materialene være impregnert. Modulmøbler som kan skapes om er noe det hadde vært spennende å se mer til i uterommet.

Populære lekeapparater i barnehagen

Det er ofte de klassiske apparatene som preger uteområdet i barnehagene med huske, sandkasse, vippe, lekestativ, sklie og motoriske utfordringsarenaer som balansestaver og slikt. Her tenker jeg at mangfoldet av apparater er viktig, at barna kan velge mellom ulike apparater sammen med vennene sine. Favorittene i barnehagen jeg jobber i må være de to lange skliene våre som går ned fra toppen, samt en motorisk løype vi har i skogområdet vårt. Vi har to topper som er satt opp, en som har to sklier og en topp som barna kan klatre, rulle, krabbe og ake i. Løypa i skogområdet er satt opp av balansestaver med et rekkverk barna kan holde seg fast i, samt tre ulike høyder som barna kan klatre og henge i, og en balansebru der treplankene er festet i kjetting og et tau som barna kan holde seg når de balanserer.

Sandkasse i barnehagen

Et trygt uteområde

Er det noe barna våre er i dagens samfunn, så er det trygge. Vi kan ikke risikere at noe alvorlig skjer med barna som vi har et stort ansvar for å ivareta. Barndommen vi selv vokste opp i var nok mer preget av risikofylt lek utenfor områder med fallmatter. Jeg husker vi klatret i trær og opp bratte fjellsider uten at voksne passet på eller tok oss imot. Som oftest går det bra, men vi er nok alle enige om at vi ikke kan ta så store sjanser når vi i barnehagen har ansvaret for så mange små barn. Standard Norge har beskrivelser for hva som kreves av sikkerhet på lekeplasser i Norge.

Uterommet i barnehagen må være

  • Variert.
  • Gi mulighet til å utfolde seg fysisk
  • Inspirere til kreativ lek i frisk luft.
  • Fungere som en god sosial møteplass der området innbyder til samhandling og sosial aktivitet.
  • Legge til rette for at barna utfordrer seg selv motorisk.
  • Oppleves som trygt, samtidig som det er utfordrende og utviklende for barnet.

Forfatteren av dette innlegget er Kathrine Mathilde Fagereng. Hun er Barnehagelærer med en master i barnehagepedagogikk.