PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Hvorfor er lek viktig

I dagens samfunn har vi kunnskap om lekens viktighet. Det finnes likevel tendenser til at det i større grad fokuseres på å lære barn akademiske ferdigheter. Det er ikke nødvendigvis noe galt i seg selv, så lenge man ikke fjerner mulighetene og reduserer tiden barn har til å leke fritt uten styring av voksne.

Stillesittende barn

Barn i dag bruker også stadig mer tid foran TV, PC, nettbrett, TV-spill og lignende. Denne type lek er mindre fysisk og barna blir mer stillesittende. Dette kan være et stort problem, og kan påvirke helsen negativt, både i nåtiden og i fremtiden. Det å få barna ut i frisk luft og tilby morsomme aktiviteter i nærmiljøet, er utrolig viktig for psykisk og fysisk helse. Man ser sammenheng mellom stillesitting og kroppsvekt, motoriske ferdigheter, kognitiv utvikling og risikofaktorer til hjerte- og karsykdommer blant barn og unge.​​ Les mer om dette på helsenorge.no

Lek og barns utvikling

Barn leker fordi de liker det og leken har en helt sentral rolle i barns utvikling og helse. Barn har ikke spesielle mål for leken, som for eksempel å bli sterkere, trene balanse eller utvikle sin sosiale kompetanse. Dette er ferdigheter som kommer som en bonus når de leker, og derfor er leken så viktig. Leken kan foregå på utrolig mange måter. Noe som ett barn opplever som skummelt kan ett annet barn mestre uten problemer. Derfor bør det være lekemuligheter på forskjellige nivåer, art og fysiske utfordringer innenfor det aktuelle alderstrinnet. For barn i barnehagealder, legger vi særlig til rette for rollelek, sosialt samspill og læring. For dem er denne type lek ekstra viktig, i tillegg til den fysiske aktiviteten.

Lekeapparater til barnehagen

Barns lek er ikke bare lek. Barn utvikler ulike ferdigheter gjennom lek som vennskap, sosialt fellesskap, motorikk, språk og fysikk med mer. Vi har ulike lekeapparater som passer både små og store lekeområder i barnehagen. Vi ivaretar kravene i den norske standarden NS-EN-ISO 9001. Lekeapparatene er også testet i henhold til gjeldende EU-/EØS-krav om sikkerhet ved lekeapparater NS-EN 1176. Vi tilbyr gratis løsningsforslag tilpasset ditt uteområde og budsjett. Send oss en forespørsel.