PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Lekeapparater til Kilden Barnehage

Lekeapparater til barnehage

Kilden barnehage i Oslo har en kapasitet på 216 plasser, og oppfyller høye ambisjoner innenfor energi og miljø. LINK Arkitektur er arkitektfirmaet bak barnehagen, som er bygget som  plusshus iht. Futurebuilts definisjon: “Energibruk relatert til drift av bygningen skal over året minst kompenseres gjennom produksjon av fornybar energi. For å regnes som plusshus må det produseres overskuddsenergi på minst 2 kWh/m2 BRA pr år”. Det har vært fokus på å benytte byggematerialer med lavt CO2 utslipp, derfor er det brukt mye tre og massivtre i prosjektet.

Link Arkitektur har løst målsettingen om å skape et barnehagebygg der arkitekturen, miljøambisjonene og den helhetlige funksjonaliteten sammen danner premisser for løsningen på en imponerende måte. Søve er stolte av å ha levert lekeapparatene til denne flotte barnehagen, som gjennom hele prosjektet har satt miljø og kvalitet i høysetet.

Alle bildene krediteres LINK Arkitektur AS/ Hundven-Clements Photography.