PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Hvordan bygge treningspark?

Vi har samlet noe av vår kunnskap i denne saken og håper den er til nytte for deg som går med tanker om å bygge treningspark.

Er du usikker på hva du må tenke på når du skal investere i et areal for utendørstrening? Det kan vi forstå, for det er flere ting å tenke på som:

Målgruppe

Hvem er målgruppen din? Det spørsmålet er ofte nyttig å avklare for valg av utstyr og plassering.

 • Ungdommer, ofte i tilknytning til idrettsanlegg eller ungdomskole.
 • Seniorer, hvor balansetrening, bevegelse og trening av større muskelgrupper er viktig.
 • Aktive og urbane – typisk studenter eller andre som trener i et bymiljø.
 • Funksjonsnedsatte med behov for treningsutstyr som er tilrettelagt samt for rehabilitering.
 • Alle – hvis målgruppen din er bred må også alle finne noe som passer sitt nivå.
Treningspark på Bøle - Seniortrening

Hva bør jeg vite om plassering?

Som oftest er tilgjengelig areal avgjort og henger tett sammen med målgruppen du skal bygge for. Samtidig er lurt å tenke over tilgjengelighet, skilting og trivsel. En bortgjemt treningspark mellom noen trær er det få som finner. Plasserer du derimot treningsparken eller apparatene der hvor det er sol og trivelig å bruke tid, vil flere bruke utstyret. Sykkel- og bilparkering vil for mange også bety mye for bruken av arealene. Vår oppfordring er å tenke på treningsparken som en møteplass hvor folk skal trives. Tenk derfor også på innbydende sitteplasser, beplantning, belysning samt avfallsbeholdere for å holde det pent og rent.

Vi har laget en rekke treningsparker for begrenset areal. Disse heter “Workout set”. Dersom det er mange som bruker treningsparken samtidig, bør det være noe mer plass mellom apparatene. Her vil serien “Workout løypa” være naturlig å vurdere.

Hvilket fallunderlag velger jeg?

Du kan bruke flere typer underlag i form av løse masser som sand, flis eller naturbark. Disse har en tendens til å flytte på seg, tiltrekke seg katter, eller få andre egenskaper når det har regnet eller er frost. Fordelen med kunstige fallunderlag som fallmatter, kunstgress med dempematter og lignende, er at det krever mindre vedlikehold samt er enklere for folk med nedsatt funksjonsevne. De innbyr også til mer fritrening utenom apparatene. Bildet viser kunstgress med støtmatter under.
Egenvektstreningsapparater som har en høy fallhøyde, vil kreve større sikkerhetssone om anlegget er plassert i nærheten av lekeområder. Da må utstyret være i henhold til standard for lekeplassutstyr NS-EN 1176 i stedet for NS-EN 16630.

Bygge treningspark som her vist i Halden
Sikkerhetssone

Hva kreves av grunnarbeider?

Ettersom utstyret skal tåle store påkjenninger, må det vanligvis støpes fundamenter. Det betyr at det først må graves. Deretter kan arealet dekkes med ønsket fallunderlag. Vi leverer alternativt fundamenter for overflatemontering slik at apparatene kan boltes fast i underlaget, typisk et støpt dekke.

Hva kreves av vedlikehold?

Søves egenproduserte egenvektstreningsprodukter krever svært lite vedlikehold. Materialene er laget for å vare i mange år. Derfor gir vi også gode garantier på produktene. Samtidig er du som eier av arealet ansvarlig for vedlikehold. Det vil være lurt å utarbeide en plan for regelmessig ettersyn og kontroll. Dette bør omfatte:

Ukentlig:

 • Rydding av fremmedelementer som steiner, pinner, glass eller lignende som kan forårsake skade.
 • Sjekke for hærverk
 • Sjekke for løse skruer eller bolter / manglende elementer
 • Visuell inspeksjon av apparater og overflate

Kvartalsvis

 • Sjekke stabilitet og forankring av apparater
 • Sjekke brukervennlighet og funksjoner
 • Stramming av bolter over bakken
 • Visuell inspeksjon av marker og sår i lakk for å forhindre korrosjon
 • Utskiftning eller reparasjon av mangler

Årskontroll:

 • I tillegg til punktene over bør bolter eller fundamenter i bakken sjekkes for å påse at det ikke er bevegelse eller andre problemer ved disse.

Kontakt oss med skjemaet under, så designer vi det du ønsker.

Nå kan du sette sammen og designe din egen treningspark med våre BIM-filer. Last ned dine favoritter gratis på produktsidene eller via Bimbear om du har en konto.