Hvorfor velge Svanemerket?

Hvorfor Svanemerker vi våre produkter, og hva betyr det for deg? Hva vil det egentlig si at et leke- eller aktivitetsapparat er Svanemerket? Her gir vi deg noen svar på nettopp dette.

Hva betyr det at noe er Svanemerket?

Kort fortalt betyr det at Stiftelsen Miljømerking i Norge objektivt vurderer livssyklusen til et produkt.

 • Hvilke råvarer som blir brukt
 • Hvordan produktet blir produsert
 • Hvordan produktet er i bruk (livstid og kvalitet)
 • Hvordan produktet kan gjenvinnes og resirkuleres

Hvorfor Svanemerker vi våre produkter?

Vi Svanemerker våre produkter for at våre kunder skal kunne ta et informert miljøvalg ved anskaffelser av utstyr. Svanemerket stiller blant verdens strengeste krav for utvinning, produksjon, levetid og resirkulering. Det stiller også krav til etikk og helse. Vi oppfyller deres krav, og har som Norges eneste produsent av leke- og aktivitetsapparater, Svanemerkede produkter.

Vårt felles miljøansvar

Vi tar et tydelig miljøansvar med vår produksjon. Vi håper våre kunder deler vårt miljøsyn og selv tar ansvar ved anskaffelser av utstyr og produkter. Et Svanemerke gjør det nettopp enklere og tryggere å ta et miljøvalg.

Svanemerket lekeapparater

Våre forpliktelser

Ved å hente ut mindre ressurser, og bruke det som allerede er i omløp, blir fotavtrykket vårt redusert. Vi benytter materialer som krever minimalt med vedlikehold og som har lang levetid og er minst mulig belastende for miljøet. Dette kjennetegner våre produkter:

 • har mest mulig resirkulerte materialer.
 • har lang levetid.
 • kan gjenbrukes.
 • kan resirkuleres.
 • kan repareres.
 • har FSC-godkjent treverk (bærekraftig skogbruk) i HPL plater.

Krav til kjemikalier

Våre produkter og produksjon av materialer som inngår i våre produkter, skal ikke bidra til forurensning og utslipp av miljøgifter. For å begrense utslippet av kjemiske stoffer og stoffblandinger som er skadelige, ettergår vi hele leverandørkjeden, har strenge krav og grenser til bruk av kjemikalier, og bruker kjemikalier som er mindre belastende for miljøet. Strenge kjemikaliekrav reduserer miljøbelastningen i produksjon og kjemikalieeksponering under bruk. Kravene gjør det også mulig å resirkulere produktene.

Redusere energibruken

Vi reduserer vårt energiforbruk.

 • Mest mulig energieffektiv produksjon
 • Produksjon i Norge hvor mesteparten av kraften kommer fra vann- og vindkraft med lavt CO2-avtrykk.
 • Resirkulert lavkarbonaluminium (Hydro CIRCAL) som krever en brøkdel av energien som brukes for produksjon av primæraluminium.
 • CO2-Fotavtrykk 2,3kg CO2 per 1kg aluminium (snittet i Europa 6,7kg CO2).
 • Strenge energikrav til produksjon av HPL-plater

Klima

Når det er snakk om klima, kan det virke for stort og fjernt, og det er lett å føle at man ikke kan bidra til å redusere klimaproblemene. Det er mye hver enkelt person kan bidra med for å gjøre en betydelig forskjell. Et produkt påvirker klimaet i alle faser av livssyklusen fra utvinning av ressurser, produksjon, transport, bruk og avhending.

 • Ressurser – reduser uttak av råvarer – velg resirkulert og lang levetid
 • Produksjon – velge mest mulig energieffektiv og bruk av fornybar energi
 • Transport – velg kortreist!
 • Bruk – velge vedlikeholdsfrie materialer
 • Avhending – gjenbruk og resirkulering

Les gjerne mer om andre ting vi gjør for miljøet

Svanemerkede treningsapparater  |  Svanemerkede huskestativ  |  Svanemerkede lekeapparater  |  Svanemerkede klatreapparater  |  Svanemerkede rutsjebaner