27. februar 2020

Hvorfor Svanemerket?

Hvorfor skal man bruke så mye tid, krefter og penger på Svanemerkede produkter, og hva vil det si at et leke- eller aktivitetsapparat er Svanemerket? Her vil vi gi deg noen svar på nettopp dette.

Svanemerket stiller blant verdens strengeste krav for utvinning, produksjon, levetid og resirkulering. Vi oppfyller deres krav, og har som Norges eneste produsent av leke- og aktivitetsapparater, Svanemerkede produkter.

Det grønneste valget

Ressursbruk

Vi skal bruke minst mulig av jordens ressurser! For å bevare jordkloden vår, er det viktig å bruke så få råmaterialer som mulig. Ved å hente ut mindre ressurser, og bruke det som allerede er i omløp, blir fotavtrykket vårt redusert. Dette innebærer ressurser som:

 • har mest mulig resirkulerte materialer.
 • har lang levetid.
 • kan gjenbrukes.
 • kan resirkuleres.
 • har FCS godkjent treverk (bærekraftig skogbruk) i HPL plater.

Kjemikalier

Våre produkter og produksjon av materialer som inngår i våre produkter, skal ikke bidra til forurensning og utslipp av miljøgifter. For å begrense utslippet av kjemiske stoffer og stoffblandinger som er skadelige, ettergår vi hele leverandørkjeden, har strenge krav og grenser til bruk av kjemikalier, og bruker kjemikalier som er mindre belastende for miljøet.

Energi

Vi skal ha fokus på energiforbruk!

 • Mest mulig energieffektiv produksjon
 • Produksjon i Norge – bruk av vannkraft/fornybar energi
 • Resirkulert aluminium (Hydro CIRCAL)
 • CO2-Fotavtrykk 2,3kg CO2 per 1kg aluminium (snittet i Europa 6,7kg CO2).
 • Strenge energikrav til produksjon av HPL plater

Klima

Vi kan alle utgjøre en forskjell! Når det er snakk om klima, kan det virke for stort og fjernt, og det er lett å føle at man ikke kan bidra til å redusere klimaproblemene. Det er mye hver enkelt person kan bidra med for å gjøre en betydelig forskjell som bedre bevarer kloden vår. Et produkt påvirker klimaet i alle faser av livssyklusen fra utvinning av ressurser, produksjon, transport, bruk og avhending.

 • Ressurser – reduser uttak av råvarer – velg resirkulert og lang levetid
 • Produksjon – velge mest mulig energieffektiv og bruk av fornybar energi
 • Transport – velg kortreist!
 • Bruk – velge vedlikeholdsfrie materialer
 • Avhending – gjenbruk og resirkulering

 

Svanemerkede treningsapparater  |  Svanemerkede huskestativ  |  Svanemerkede lekeapparater  |  Svanemerkede klatreapparater  |  Svanemerkede rutsjebaner