PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
Søve signerer Grønnvaskingsplakaten

Søve signerer Grønnvaskingsplakaten

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring. Vi forplikter oss til å unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere.

– Vi er sterkt imot grønnvasking og feilaktig bruk av ord som grønn, bærekraftig og miljøvennlig. Søve har derfor signert Grønnvaskingsplakaten som er en rettesnor og veileder som vi skal bruke internt og ved kommunikasjon av våre handlinger.
Vi skal være ærlige, etterrettelige og inspirerende, sier Elna Strømme, Daglig leder i Søve 

Hva er grønnvasking?

Klima og miljø er på alles tunger for tiden. Alle som har et produkt å selge, vil gjerne vise at deres produkt er et miljøvennlig valg. Vanlige påstander er typisk at «produktet er klimapositivt», «klimanøytralt» og lignende. Hvis man bryr seg om egen klima- og miljøpåvirkning, bør man velge disse produktene fremfor andre? Eller er det bare grønnvasking? Grønnvaskere snakker ofte høyt om bærekraft uten å bidra med noe signifikant. Forbrukerrådet har av den grunn lansert Grønnvaskingsprisen, som i 2022 gikk til Zalando.

Påstander om bærekraft må kunne forklares og dokumenteres

Forbrukertilsynet har siden 2018 fulgt nøye med på bærekraftpåstander i markedsføring. En hovedregel som alle næringsdrivende må kjenne til, er at det som påstås om et produkt eller en tjenestes bærekraftegenskaper må kunne dokumenteres. Denne dokumentasjonen må stå i umiddelbar nærhet til påstanden slik at man enkelt kan verifisere den. Hvem er kilden til informasjonen? Eksempelvis kan du ikke tagge et produkt som #bærekraftig på Instagram uten å samtidig spesifiseres/forklares hvorfor produktet er bærekraftig.

Søve skal ikke si “miljøvennlig huskestativ”, men heller “Dette huskestativet er laget av 98,3 % resirkulerte materialer” og vise til at det er produsert med resirkulert aluminium fra Hydro CircAL

Grønnvaskingsplakaten

Dette er prinsippene

Honest john

1. Vær ærlig og etterrettelig.

Kommunikasjon om miljø

2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen. 

World Environment Day

3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.

Tåkeskyer

4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker. 

Marketing budget

5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.

Plastic recycling

6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.

Svanemerket logo

7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler.

Talking

8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.

Megafon

9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.

Donations

10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft.