PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO
Treningsparker fra Søve

Svanemerkets krav til utemøbler, lekeapparater og parkutstyr

Dette er Svanemerkets krav til våre produkter

Sentrale krav:

  • Bruk av tre fra bærekraftig forvaltede skoger, bl.a. krav om sporbarhet og minimum 70 % sertifiserte råvarer.
  • Bruk av en høy andel resirkulert plast eller plast av fornybare råvarer, og en høy andel resirkulert metall eller metall produsert med lavere klimabelastning.
  • Miljø- og helseegenskapene til kjemikaliene som brukes i ulike ledd av produksjonen. Bl.a. strenge krav til stoffer som er kreftfremkallende, reproduksjonstoksiske eller kan skade arvematerialet. Det er også forbud mot halogenerte flammehemmere, fluorstoffer og nanopartikler.
  • Grenser for innhold og emisjoner av formaldehyd i relevante kjemikalier og materialer som lim og trebaserte plater.
  • Grenser for innhold av VOC i overflatebehandlinger.
  • Krav til holdbarhet på trevirke.
  • Garanti, tilgjengelighet av reservedeler og sirkulært design.
Søve har i dag 770 Svanemerkede produkter
Svanemerkets krav til lekeapparater

Våre Svanemerkede utemøbler og lekeapparater oppfyller nøye spesifikke krav i vår produksjonsprosess. Produktene inneholder en betydelig andel resirkulerte materialer, og de er designet for enkel demontering og sortering, slik at de effektivt kan reintegreres i nye materialkretsløp.

Vi legger stor vekt på materialene og kjemikaliene som anvendes i produksjonen, og våre produkter støtter en sirkulær økonomi gjennom garantikrav og muligheter for gjenbruk av materialer. Med Svanemerket bekrefter vi vårt engasjement for bærekraft, miljøvennlighet, og høy kvalitet i hvert eneste produkt vi leverer.

Søve har nylig innført livstidsgaranti på flere av materialene vi bruker i vår produksjon. Svært lang levetid reduserer miljøbelastningen og gir lavest levetidskostnader.

Vil du vite mer om vår miljøsertifisering?