PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo

Lekeplass med Svanemerkede lekeapparater?

Hvorfor skal man bruke så mye tid, krefter og penger på Svanemerkede produkter, og hva vil det si at et leke- eller aktivitetsapparat er Svanemerket? Her vil vi gi deg noen svar på nettopp dette.

Hvorfor Svanemerker vi våre lekeapparater?

Vi Svanemerker våre lekepparater for at våre kunder skal kunne ta et informert miljøvalg ved anskaffelser av lekeplassutstyr. Svanemerket stiller blant verdens strengeste krav for utvinning, produksjon, levetid og resirkulering. Det stiller også krav til etikk og helse. Vi oppfyller deres krav, og har som Norges eneste produsent av leke- og aktivitetsapparater, Svanemerkede produkter.

Ved å hente ut mindre ressurser, og bruke det som allerede er i omløp, blir fotavtrykket vårt redusert. Vi benytter materialer som krever minimalt med vedlikehold og som har lang levetid og er minst mulig belastende for miljøet. Dette kjennetegner våre lekeapparater:

 • har mest mulig resirkulerte materialer.
 • har lang levetid.
 • kan gjenbrukes.
 • kan resirkuleres.
 • kan repareres.
 • har FSC-godkjent treverk (bærekraftig skogbruk) i HPL plater.

Hvordan blir våre leke- og aktivitetsapparater Svanemerket?

Kort fortalt betyr det at Stiftelsen Miljømerking i Norge objektivt vurderer livssyklusen til et produkt.

 • Hvilke råvarer som blir brukt
 • Hvordan produktet blir produsert
 • Hvordan produktet er i bruk (livstid og kvalitet)
 • Hvordan produktet kan gjenvinnes og resirkuleres

Vårt felles miljøansvar

Vi tar et tydelig miljøansvar med vår produksjon. Vi håper våre kunder deler våre miljøambisjoner og selv tar ansvar ved anskaffelser av utstyr og produkter. Et Svanemerke gjør det nettopp enklere og tryggere å ta et miljøvalg. På Søve bruker vi så lokale leverandører som mulig. Det er viktig for oss, for nærmiljøet og for klimaet, at materialer har så kort reisevei som mulig. Dette fører også til nære og langsiktige samarbeid. Det gjør også at vi i større grad kan påvirke produksjonen av materialene og kvaliteten.

Lekestativ hinderløype

Krav til kjemikalier

Våre produkter og produksjon av materialer som inngår i våre produkter, skal ikke bidra til forurensning og utslipp av miljøgifter. For å begrense utslippet av kjemiske stoffer og stoffblandinger som er skadelige, ettergår vi hele leverandørkjeden, har strenge krav og grenser til bruk av kjemikalier, og bruker kjemikalier som er mindre belastende for miljøet. Strenge kjemikaliekrav reduserer miljøbelastningen i produksjon og kjemikalieeksponering under bruk. Kravene gjør det også mulig å resirkulere produktene.

Redusere energibruken

Vi reduserer vårt energiforbruk fordi det sparer kostnader og miljøet. Vinn-vinn situasjon. En hver energiproduksjon har en miljøkostnad og et utslipp ved produksjon og drift.

 • Mest mulig energieffektiv produksjon, blant annet ved å redusere svinn og varmetap fra produksjonslokaler.
 • Produksjon i Norge hvor mesteparten av kraften kommer fra vann- og vindkraft med lavt CO2-avtrykk.
 • Resirkulert lavkarbonaluminium (Hydro CIRCAL) som krever en brøkdel av energien som brukes for produksjon av primæraluminium.
 • CO2-Fotavtrykk 2,3kg CO2 per 1kg aluminium (snittet i Europa 6,7kg CO2).
 • Strenge energikrav til produksjon av HPL-plater

Klima

Når det er snakk om klima, kan det virke for stort og fjernt, og det er lett å føle at man ikke kan bidra til å redusere klimaproblemene. Det er mye hver enkelt person kan bidra med for å gjøre en betydelig forskjell. Et produkt påvirker klimaet i alle faser av livssyklusen fra utvinning av ressurser, produksjon, transport, bruk og avhending.

 • Ressurser – reduser uttak av råvarer – velg resirkulert og lang levetid
 • Produksjon – velge mest mulig energieffektiv og bruk av fornybar energi
 • Transport – velg kortreist!
 • Bruk – velge vedlikeholdsfrie materialer
 • Avhending – gjenbruk og resirkulering

Les gjerne mer om andre ting vi gjør for miljøet