PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Søve blir Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøvennlig produksjonsbedrift

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Sertifiseringen skal hjelpe og motivere virksomheter med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Etter en lang prosess ble Søve Miljøfyrtårn 11.desember 2017. Sertifiseringen skal gjenspeile vårt ansvar som produksjonsbedrift i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi har allerede satt i gang med mange konkrete tiltak, både store og små. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår man en mer miljøvennlig og lønnsom drift. Vi ønsker å etterlate oss et grønt fingeravtrykk.

Vi oppfordrer alle våre kontakter til å vurdere det samme!