8. desember 2017

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. For Søve har det vært viktig å få på plass en miljøsertifisering for å dokumentere vårt miljøengasjement ytterligere for våre kunder og kontakter.

Miljøvennlig produksjonsbedrift

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Sertifiseringen skal hjelpe og motivere virksomheter med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Etter en lang prosess ble Søve Miljøfyrtårn 11.desember 2017. Sertifiseringen skal gjenspeile vårt ansvar som produksjonsbedrift i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi har allerede satt i gang med mange konkrete tiltak, både store og små. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår man en mer miljøvennlig og lønnsom drift. Vi ønsker å etterlate oss et grønt fingeravtrykk.

Vi oppfordrer alle våre kontakter til å vurdere det samme!