PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Nytt uteområde i barnehagen

Barnehagebarna er ute i gjennomsnitt to timer hver dag i vinterhalvåret og opptil fem timer hver dag i sommerhalvåret. Det fysiske læringsmiljøet, både ute og inne, er en viktig utviklingsarena for førskolebarn. Når lekeområdene i barnehagen er godt planlagt, er dette en motivasjonsfaktor for sosial og fysisk lek, tilpasset barnets alder og kognitive utvikling. Lekeopplevelsen skal være spennende og utviklende. Barnet skal oppleve utfordringer som står i sammenheng med deres fysiske og kognitive nivå, det innebærer at de må strekke seg, men også at de får det til.

Når vi skaper et nytt utemiljø for en barnehage, tar vi hele uteområdet med i vurderingen. Dersom barnehagen for eksempel har uteområder med trær og natur, jobber vi for å ivareta de naturlige lekeområdene. Hvis utearealet er lite, er vi nøye med å utnytte området slik at det genererer mest mulig aktivitet. Vi kan også tilpasse våre apparater, slik at de passer til nettopp denne kundens område og behov. En kombinasjon av hva som finnes fra før og det vi kan tilby, gjør det eksisterende miljøet desto bedre.

De ansatte i barnehagen er også en stor inspirasjonskilde når vi skal lage gode uteområder – de vet aller best hvordan barn leker!

Tilrettelagt og variert uteområde

Eventus Borgafjell barnehage i Bjørnafjorden kommune hadde et uteområde som ikke var godt nok tilrettelagt for varierte aktiviteter for småbarn. De fikk hjelp av oss til å designe et lekeområde som ville fungere godt for de yngste barna. Derfor startet arbeidet hos Eventus Borgafjell barnehage med å undersøke hvilke områder som fantes fra før, og hvordan disse kunne berikes med tilrettelagte lekeområder.

«Vi ønsket et helhetlig område for de yngste barna. Hovedkriteriene var å tilføre varierte aktiviteter for barnegruppen. De nye funksjonene skal også ha ta hensyn til ulike motoriske utgangspunkt og invitere til å utvikle ferdigheter, samt innby til rollelek.», sier Kjetil Tuvin Hopen, Styreleder i Eventus Barnehage.

Lekeapparater tilpasset de minste

Den motoriske utviklingen til barn er en sammensetning av blant annet barnets personlighet, arvelige faktorer, erfaringer, samt ytre faktorer som stimuli fra foreldre, søsken og barnehagen. Det er viktig at små barn får lære sin egen motorikk, i sitt eget tempo. Det vi kan gjøre, er å tilrettelegge for utviklingen. Ved å skape spennende miljøer, med passende utfordringer til de ulike utviklingstrinnene – kan barna selv finne sin egen vei.

Barn begynner gjerne i barnehagen i 1-2 års alderen. Dette er ofte alder hvor barnet kommer opp i stående og gående, oppdager området rundt seg, og muligheten til å klatre. De får med seg mye i omgivelsene. For disse barna er det viktig å ha et miljø som stimulerer og gir næring til utvikling, og hvor barnet får lov til å bevege seg.

  • Lekeapparater som passer til denne aldersgruppen er lekehus med gode rekkverk, gjerne i noe varierende høyde.
  • Ingen gulv, slik at barna kan ta seg inn og ut huset uten “snublefeller”.
  • Små trapper tilpasset barnas steglengde, slik at barna kan utforske klatringen med trygge rammer.
  • Små sklier som oppmuntrer til videre utforskning, og belønner innsatsen ved å komme seg opp.

LES OGSÅ OM ERFARINGENE TIL EN BARNEHAGELÆRER

Lekeapparater for de litt større barna

Når barnet er 2-3 år, kan det gjerne gå i trapper alene; først med ett og ett ben, men etter hvert kunne gå ett trappetrinn per ben. Det kan stå på ett ben i noen få sekunder. Det er viktig å legge til rette for at barnet får prøve mest mulig; gå i trapp, komme seg opp selv, løpe, skli. Denne aldersgruppen får stadig masse ut av de mindre apparatene de kjenner fra 1-2 års alderen, med litt mer avansert form for lek.

  • Område som gir rolleleken rom til å utfolde seg, som lekehus eller huskeområde
  • Større lekestativ med flere veier opp og ned, horisontalt og vertikalt er spennende. Det utfordrer både kreativitet og motorikk.
  • Hinderløyper kan tilpasses så og si alle områder. Det er gøy og utfordrende. Det kan være samlingsplass, og er en fin arena hvor barna kan lære av hverandre, eller hjelpe hverandre.

Fra 3-4 års alder, får barna stadig større kontroll på egen motorikk. De kan klatre, hoppe og løpe og hinke. Fra femårsalder vil gjerne barnet prøve mange nye aktiviteter, ofte med stort hell, da kroppskontrollen er stor før en ny vekstfase setter inn fra seksårsalder.

Kontakt oss om du ønsker bistand til utforming av ditt uteområde.