PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Sertifiseringer for miljø og nærmiljø

Vi ønsker å bidra til en grønn fremtid, og har en rekke sertifiseringer som vi er stolte av!
Sertifiseringer

Vi jobber langsiktig og strategisk med sertifiseringer ettersom disse har mange positive konsekvenser for oss og våre kunder. Sertifiseringene gir oss tydelige mål og arbeidsmetoder som gjør at vi kan jobbe smartere og med mindre belastning på miljøet.

Miljøfyrtårn – sertifisert siden 2017

miljøfyrtårn sertifisert logo

Miljøfyrtårn gir oss verktøy for å jobbe smartere og bærekraftig innen områder som avfallshåndtering, energibruk, innkjøp, arbeidsmiljø og transport. Søve har som mål å jobbe systematisk og langsiktig med tiltak som forbedrer våre miljøprestasjoner og som reduserer klimagassutslippene. Med Søves Miljøfyrtårn-sertifisering er det enklere å dokumentere vårt miljøarbeid.

Grønt punkt

Grønt punkt logo - sertifisering

Dokumentet viser at vi deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Dette er et viktig samfunnsansvar Søve tar på alvor og vi sikrer at den kildesorterte emballasjen blir gjenvunnet.

Godkjent lærebedrift – sertifisert siden 2017

Sertifisert som godkjent lærebedrift

For at en bedrift skal kunne ansette en lærling, må man først bli godkjent som lærerbedrift. Søve ble godkjent av fylkeskommunen i 2017 og vi forplikter oss til å gi kandidaten den opplæring som trengs for å få fagbrev. Norge trenger flere fagarbeidere, men likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingeplass hvert år. Vi er glade for at to lærlinger har tatt fagbrev hos oss: Halvor Skarseth Tveiten og Audun Haugane.

ISO9001 sertifisert siden 2019

ISO 9001 sertifiseringer logo

Fra 1.oktober 2019 smykker vi oss med ISO9001 sertifisering. Dette er en samlet standarder for kvalitetsstyring. Dette er et godt verktøy for å redusere feil, øke effektiviteten og kundetilfredsheten. Standarden er basert på syv prinsipper for kvalitetsledelse:

  1. Kundefokus
  2. Lederskap
  3. Menneskers engasjement
  4. Prosesstankegang
  5. Forbedring
  6. Bevisbasert beslutningstaking
  7. Relasjonsledelse

StartBANK

StartBANK er en database med et felles leverandørregister. Denne benyttes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning og forsikring av fast eiendom i Norge. På denne plattformen kan du registrerer informasjon ett sted en gang pr. år, og sparer mye tid/kostnader på kopiering og levering av dette ved hvert tilbud. I tillegg gjør dette ordningen det lettere å finne seriøse aktører.