Søve satser på trening

Kvalitet, kompetanse, tilgjengelighet. Dette er hva vi i Søve AS ønsker å tilby med våre nye treningsapparater. Vi har lyttet til våre kunder og endelig kan vise dere resultatet.

For å få til et best mulig tilbud, har vi kombinert vår egen erfaring, med kompetanse innen trening. Vi har i samarbeid med crossfit instruktør, sertifisert PT og en idrettspedagog, jobbet hardt med utvikling av våre treningsapparater.

Vi er svært stolte av resultatet!

Se våre produkter

Alle treningsapparater | Enkeltstående apparater | Kombinasjonsapparater og pakkeløsninger

Trening for alle

Vi ønsker å bidra til økt aktivitet blant både barn, ungdom og voksne. For å kvalitetssikre våre produkter
til brukergruppen hva angår bruk, nivå og utforming, satser vi på kunnskap og fagfolk. Med en sertifisert
personlig trener og en idrettspedagog i stallen, har vi gode forutsetninger for å tilby kunden det
rette produkt. Det tette samarbeidet mellom salg, utvikling, fagfolk innen trening, og produksjon, gjør
oss i stand til å planlegge utformingen av aktivitetsparker og nærmiljøanlegg på en
unik måte. Det sikrer at de valgte apparatene har den beste sammensetning, er tilpasset brukergruppen, utnytter kapasiteten hva angår plass og økonomi, samt er universelt utformet.Nye treningsapparater

Universell utforming

Med universell utforming menes i denne sammenheng utforming av treningsparken slik
at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning om mulig, uten behov for tilpassing eller en spesiell utforming. Treningsapparatene er lett å komme inntil da de er transparente. Dette gjør at barrieren for deltakelse er lav og alle skal kunne delta uansett alder, fysisk form og funksjonsevne. Området er tilgjengelig og tilrettelagt for ulike funksjons- og ferdighetesnivå. Vi har plassert apparatene slik at man kan være i aktivitet både i apparater, men også på bakkenivå. Apparatene er i ulike høyder, for å inkludere de som har fysiske begrensninger eller trives best på bakken, samtidig som de er utfordrende nok for de som er godt trent, og som vil opp i en bar.

Se våre produkter

Alle treningsapparater | Enkeltstående apparater | Kombinasjonsapparater og pakkeløsninger