PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Stolt lærebedrift

Godkjent lærebedrift

Søve ble i løpet av sommeren godkjent som lærebedrift. Vår første lærling er Halvor Skarseth Tveiten som skal ta fagbrev som industrimontør. Vi har stor tro på at Halvar kommer til å bidra med nye impulser og oppdatert kunnskap til Søve. Norge trenger flere fagarbeidere. Likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingplass hvert år. Vi i Søve oppfordrer flere til å å bli lærebedrift.

Hvordan bli lærebedrift

Bedriften kan være tilknyttet et opplæringskontor eller være godkjent på selvstendig grunnlag. Det er fylkeskommunen som vurderer om en bedrift oppfyller kravene for å være en lærebedrift. Godkjenningen forutsetter at to forhold blir ivaretatt:

1) at bedriften har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen.
2) at bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens opplæringsansvar i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 4-3.