Vi ønsker oss nytt uteområde i barnehagen – hva nå?

Eventus Borgafjell barnehage i Bjørnafjorden kommune hadde et uteområde som ikke var godt nok tilrettelagt for varierte aktiviteter for småbarn. De hyret inn Søve for å få hjelp til å designe et lekeområde som ville fungere godt for de yngste barna.

«Når vi skaper et nytt utemiljø for en barnehage, tar vi hele uteområdet med i vurderingen. Dersom barnehagen for eksempel har uteområder med trær og natur, jobber vi for å ivareta de naturlige lekeområdene. Hvis utearealet er lite, er vi nøye med å utnytte området slik at det genererer mest mulig aktivitet. Vi kan også tilpasse våre apparater, slik at de passer til nettopp denne kundens område og behov. En kombinasjon av hva som finnes fra før og det vi kan tilby, gjør det eksisterende miljøet desto bedre.», forklarer Elisabeth Sørdal, lektor i pedagogikk og markedsansvarlig hos Søve.

Derfor startet arbeidet hos Eventus Borgafjell barnehage med å undersøke hvilke områder som fantes fra før, og hvordan disse kunne berikes med tilrettelagte lekeområder.

«Vi ønsket et helhetlig område for de yngste barna. Hovedkriteriene var å tilføre varierte aktiviteter for barnegruppen. De nye funksjonene skal også ha ta hensyn til ulike motoriske utgangspunkt og invitere til å utvikle ferdigheter, samt innby til rollelek.», sier Kjetil Tuvin Hopen, Styreleder i Eventus Barnehage.

En prosess med motorisk og kognitiv utvikling i fokus

Det var småbarnsavdelingen som skulle bruke det nye området. De ansatte i barnehagen la ned et stort arbeid i å observere hvordan de små barna lekte på de gamle apparatene. Småbarna fikk også prøve ut uteområdet for de eldre barna, «Her har vi latt flere av de yngste få prøve seg for å se hva de trekkes mot av aktiviteter.», sier Kjetil.

Barnehagelærerne sitter på stor kunnskap om barna, deres motoriske og kognitive utvikling. Det at barnehagen tar del i planleggingen av uteområdet og valg av apparater, sikrer at barna får de beste forutsetninger for en god utvikling. Pedagogens kunnskap er viktig for å skape et godt uteområde.

Eventus Borgafjell Barnehage valgte i samarbeid med Søve en kombinasjon av lekehuset Lekeby, som har flere ulike funksjoner, huskestativ og en diamant. Etter en felles befaring, og på bakgrunn av barnehagens ønsker, utarbeidet Søve et forslag med skisser, beskrivelse og priser.

«Hovedapparatet vi har plukket ut heter Lekeby. Vi vurderte flere apparater som hovedprodukt, men valgte Lekeby da dette apparatet har masse lekeverdi og ulike funksjoner. På bakkenivå er det butikkdisker, benker og spillvegger, og i tårnene er det utkikkspunkter og kikkerter. Apparatet har ulike nivåer og høyder, gangbroer og tunnel over bakken. Her mener vi det vil være noe å strekke seg etter for hele barnegruppen.» sier Kjetil.

Eventus Borgafjell Barnehage er veldig fornøyd med de nye lekeområdene.

En lekeplass som lever lenger

Søve hjelper oss med å planlegge hele området, ikke bare produktene. Det var nødvendig å se på drenering grunnet fjell og taknedløp, og flytting av elementer. Vi fikk hjelp til å finne gode løsninger. Det er veldig enkelt for oss å ha èn person å forholde oss til fra start til slutt.

Vi har erfaring med produkter fra Søve og flere andre produsenter i barnehagene våre. Søve sine vedlikeholdsfrie apparater er det veldig sjelden noe problem med og dersom det er noe problem ordner de opp i det umiddelbart. Økonomisk er det viktig at kvalitet og holdbarhet er bra og at utstyret ikke krever vedlikehold. Søves produkter er unike på dette. Vi er også opptatt av miljøavtrykk og det er et stort pluss at vi kan få Svanemerkede lekeapparater fra en norsk produsent.», sier Kjetil.

Søve – miljøbevisst, for barnas fremtid

I 2020 har Søve fått Svanemerket over 350 apparater. Dette er blant verdens strengeste miljøsertifiseringer, og produsenten er stolte over å levere apparater med sertifiseringen.

«Vi ønsker å tilby barna de beste lekemuligheter i dag, mens vi setter minst mulig spor i den verdenen de skal vokse opp i. Derfor har vi gjort omfattende tiltak for å ha en miljøvennlig produksjon av våre apparater», avslutter Elisabeth.